Vattentjänstplanen för Perstorps kommun är antagen

Vattentjänstplanen för Perstorps kommun är antagen

5 april, 2024

Efter remissrunda och utställning har Perstorps vattentjänstplan blivit antagen av kommunfullmäktige i Perstorps kommun.

För första gången har NSVA, i samarbete med våra ägarkommuner, tagit fram vattentjänstplaner för våra åtta ägarkommuner. Ändringar i lagen om allmänna vattentjänster ställer krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan.

En vattentjänstplan ska visa kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster, det vill säga försörjning av vatten och avlopp. Vattentjänstplanerna ska, precis som kommunernas översiktsplaner, aktualiseringsprövas minst var fjärde år.

Sedan i mars är vattentjänstplanerna för Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Örkelljunga antagna av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Våra ägarkommuners vattentjänstplaner publiceras på vår webb när de har antagits och publicerats på respektive ägarkommuns webbsida.

Tillbaka till nyheter