Vattenläcka på Landskronavägen i Helsingborg

5 juni, 2014

I samband med VA-arbete har dessvärre en vattenledning grävts av i korsningen Elektrogatan/Landskronavägen i Helsingborg. Detta medför att kunder i området runt Kielersgatan och delar av Landskronavägen för närvarande är utan vatten. Arbete med att åtgärda läckan pågår.

NSVA beräknar att berörda kunder åter ska ha vatten under eftermiddagen.

För aktuell information om vattenläckor och pågående VA-arbeten, se www.nsva.se/driftinformation som uppdateras dygnet runt. Det går även att prenumerera på denna information via RSS.

Tillbaka till nyheter