Driftinformation

Planerat arbete 2018-04-25 13:52
Helsingborg: Bjäregatan 19, Nytorgsbacken 52-56, 55-59, Tranemansgatan 2, 4 samt Södra Stenbocksgatan 128 och 130

Torsdag den 26/4 ska ett VA-arbete utföras vilket innebär att ovan nämnda adresser blir utan vatten under cirka två-tre timmar. 

Vi uppmanar de boende att tappa upp vatten innan. 

Berörda fastigheter har aviserats via lapp på porten. Vi försöker även nå ut via sms. 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-04-26 09:45 Beräknas klart: Under dagen
Planerat arbete 2018-04-25 11:58
Helsingborg: Wrangelsgatan 5-17 och 6-20

Torsdag den 26/4 kl 8-15 kommer inkopplingsarbeten att utföras till ovan nämnda fastigheter. Berörda fastigheter kommer att vara utan vatten en i taget under cirka 10-20 minuters tid. VA-arbetet ingår i ett projekt, läs gärna mer om det här.

Vi uppmanar de boende att tappa upp vatten innan för behov, men tillfälligt vatten kommer att finnas tillgängligt. Se nedan för information om var.

I samband med vattenavstängning finns risk för missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. 

Berörda fastigheter har aviserats.

Vatten finns att hämta: i korsningen Flemminggatan/Wrangelsgatan
Startdatum: 2018-04-26 08:00 Beräknas klart: 2018-04-26 15:00
Akut vattenläcka 2018-04-25 11:24
Helsingborg: Hedströmsgatan 1 och Mästaregatan 52-66 samt 57-65

En akut vattenläcka har uppstått på Hedströmsgatan och ovan nämnda fastigheter är utan vatten. Då ytterligare en vattenläcka har uppstått i ett annat område i kommunen dröjer det ett par timmar innan åtgärdsarbetet kan påbörjas.

Vi uppdaterar denna text när vi får information angående om det finns möjlighet att erbjuda tillfälligt vatten. 

Uppdatering kl 13:45: fastigheterna har åter vatten. Grävarbete i området kommer att utföras under kvällen, men det ska troligtvis inte påverka nämnda fastigheter. 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-04-25 11:15 Beräknas klart: under sena eftermiddagen/kvällen
Akut vattenläcka 2018-04-25 07:22
Åstorp: Vinkelgatan och Marketenterigatan

En akut vattenläcka har uppstått på Vinkelgatan. Boende på Vinkelgatan och Marketenterigatan kommer vara utan vatten under tiden arbetet med att laga läckan pågår.

När vattnet kommer tillbaka kan det innehålla luft och missfärgningar. Detta är ofarligt. Spola kallt vatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-04-25 07:22 Beräknas klart: Under eftermiddagen
Akut vattenläcka 2018-04-24 15:41
Båstad: Hagagatan, Hagalundsgatan, Pershögsgatan, Majvägen och Munkgatan.

En akut vattenläcka har inträffat och detta är till följd av en avgrävd ledning.

Nämnda adresser kommer att påverkas under tiden som återställningsarbetet pågår.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-04-24 15:41 Beräknas klart: Under natten
Planerat arbete 2018-04-24 10:47
Helsingborg: Brohultsvägen 128-140 + 146-160A

Ovan nämnda adresser kommer under torsdagen den 26/4 att bli utan vatten. VA-arbetet beräknas pågå mellan kl 13-15.

Berörda fastigheter har aviserats via vykort. Vi uppmanar de boende att tappa upp vatten innan.

I samband med vattenavstängning finns risk för missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-04-26 13:00 Beräknas klart: 2018-04-26 15:00
Planerat arbete 2018-04-24 10:25
Helsingborg: Döshultsvägen 358-541, Mossagårdsvägen 16-74 samt Klappevägen 42, Döshult

Ovan nämnda adresser i Döshult kommer under torsdagen den 26/4 att bli utan vatten. VA-arbetet beräknas pågå mellan kl 10-12.

Berörda fastigheter har aviserats via vykort. Vi uppmanar de boende att tappa upp vatten innan.

I samband med vattenavstängning finns risk för missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-04-26 10:00 Beräknas klart: 2018-04-26 12:00
Planerat arbete 2018-04-18 08:18
Landskrona: Timmermansgatan

Under perioden 25 april - 31 maj 2018 kommer VA-arbeten med efterföljande asfaltering att pågå på Timmermansgatan i Landskrona. Orsaken till arbetena är ändrade detaljplaner för området.

De VA-arbeten som ska utföras är bland annat förstoring av vattenservis, proppning av olika serviser samt omläggning av delar av befintlig vattenledning.

Trafikstörningar kommer att uppstå. Vi ber om er förståelse för det arbete vi måste utföra.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Berörda fastigheter i närområdet kommer att aviseras i god tid innan detta sker. 

Berörda fastighetsägare aviseras via vykort. 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-04-25 08:00 Beräknas klart: 2018-05-31 16:00
Pågående projekt 2018-04-12 08:57
Helsingborg: Drottninggatan, mellan Halalid och Johan Banérs gata

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering i Drottninggatan, delen mellan Johan Banérs gata och Halalid. Preliminär byggstart är mars 2018 och arbetet beräknas vara klart under hösten/vintern 2018.

Arbetet kommer att utföras av MVB Syd AB och projekteras av Marklaget.

Startdatum: 2018-05-02 08:00 Beräknas klart: hösten/vintern 2018
Läs mer >>
Planerat arbete 2018-04-10 08:21
Bjuv: Astergatan 1, Humlegatan 2+3+5+6+7, Kolonivägen 15+18+21+23+29, Kummingatan 8, Kvarngatan 13, Liljegatan 1+5+7+8+9+12, Muraregatan 4, Norra Storgatan 6, Parkgatan 11, Postgatan 1, Slagaregatan 8, Smedgatan 3+4+8, Snickaregatan 4+8+10 samt Västergatan 6+7+36+39+42+43+45+46+47

Med start under vecka 16 eller 17, mellan den 16 och 27 april, kommer Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp att besiktiga takavlopp, spygatter (utvändiga golvbrunnar) och eventuella dagvattenbrunnar på ovan nämnda fastigheter i Bjuv. Undersökningen görs för att klarlägga vart stuprör och dylikt är anslutna. Besiktningen utförs av personal från företaget Sweco.

Vid besiktningen kommer Sweco att spola färgat vatten i stuprören och undersöka till vilka ledningar det rinner. Personalen som utför besiktningen behöver tillträde till fastigheterna (tomterna), men inte till någon byggnad. Om ett sådant behov skulle uppstå kommer Sweco att kontakta berörd(a).

Om det visar sig att fastigheten har felaktigt anslutna stuprör och/eller gårdsbrunn/ar kommer NSVA att meddela berörd och klargöra hur denna åtgärdar detta.

Felkopplade ledningar ger ökad risk för översvämningar

Kommunens avloppsnät består av skilda ledningar för dagvatten och spillvatten. Spillvatten är vatten från toaletter, badrum och kök. Dagvatten är avrinnande vatten (regn- och smältvatten) som tillförs avloppsnätet via stuprör samt gårds- och gatubrunnar.

Fördelen med att skilja spill- och dagvatten åt är att reningsverket endast belastas med spillvatten, vilket medför att reningsprocessen kan göras betydligt säkrare och billigare, samt att risken för översvämningar minskar hos fastighetsägarna. Ibland händer det att ledningarna för fastigheterna (serviserna) har kopplats på fel ledning genom en förväxling eller att både spill- och dagvatten går på samma ledning (oftast spillvattenledningen), vilket ger en ökad risk för översvämningar.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-04-16 08:00 Beräknas klart: 2018-05-18 16:00
Planerat arbete 2018-04-09 13:10
Helsingborg: Hasslögatan och Sturkögatan, Rydebäck

Med start på måndagen den 23 april och cirka fyra veckor framöver fortsätter NSVA arbetet med att bygga ut det befintliga ledningsnätet för dagvatten i Hasslögatan och Sturkögatan i Rydebäck. Entreprenör är NCC. Under delar av byggtiden kommer fastigheterna på Hasslögatan och Sturkögatan inte att kunna nås med bil. Förberedande arbete sker den 16-20 april men detta påverkar inte tillgängligheten till fastigheterna. Parkering kommer att beviljas utmed Ytterövägen.

Varför bygger vi om ledningsnätet?
Dagvattenledningarna har för liten kapacitet och klarar inte av de regn som kommer idag. Vi bygger om för att minska risken för översvämningar till din fastighet. Befintliga dagvattenledningar kompletteras/byggs ut med ny dagvattenledning på Hasslögatan som ansluts till befintlig ledning vid Ytterögatan.

Vad gör vi?
Arbetet bedrivs med två grävmaskiner samtidigt. Första maskinen schaktar, andra maskinen lägger ledningar och återställer marken. OBS! Passera inte en maskin som är igång utan att ha kontakt med föraren för din och förarens säkerhet. Respektera avstängningarna och gå inte innanför dessa.

Hur påverkar det dig?
Under byggtiden är det kraftigt begränsad framkomlighet på Hasslögatan eller Sturkögatan under dagtid mellan klockan 06:30-18:00. Infarten från Ytterövägen till området kommer att vara avstängd den första veckan (23-29 april). Vi avråder bestämt från försök att med bil ta sig in i området via gång- och cykelbanor.

För detaljerade frågor om projektet, vägavstängningar och så vidare får du gärna höra av dig till ansvarig projektledare (se kontaktuppgifter längre ned).

Vi ber om överseende med de eventuella besvär som detta medför.

Berörda fastighetsägare informeras via brev.

Läs gärna mer om projektet här

Kontaktinformation

Eventuella frågor hänvisas till projektledare Erik Kalla.
Tel: 070-658 23 47
E-post: erik.kalla@nsva.se

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-04-23 06:30 Beräknas klart: 2018-05-20
Pågående projekt 2018-04-05 05:30
Svalöv: Fabriksvägen, Billeberga

NSVA anlägger en tryckstegringsstation för att få ett stabilare och jämnare vattentryck i Billeberga.

Startdatum: 2018-03-06 08:00 Beräknas klart: 2018-05-30 16:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-04-04 08:42
Helsingborg: Grönkullagatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-arbeten utmed Grönkullagatan på grund av nybyggnation av fastigheter.

Startdatum: 2018-04-03 08:00 Beräknas klart: 2018-06-30
Läs mer >>
Planerat arbete 2018-04-04 08:23
Bjuv: Frejagatan 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 och 20 samt Odengatan 20

Under perioden 20180409 - 20180427 kommer NSVA att undersöka hur VA-ledningarna på ovan nämnda fastigheter är kopplade.

Eftersom VA-ledningarna i gatan är separerade i en dag- och en spillvattenledning måste även fastigheternas ledningar vara det. För att säkerställa att allt är rätt kopplat kommer NSVA att med hjälp av rök och färgat vatten kontrollera var dagvattnet från fastigheterna tar vägen. Detta är helt ofarligt, men kan innebära att det kommer rök från stuprör och avloppsbrunnar, även inomhus. För att undvika avloppsdoft rekommenderar vi att vattenlåsen i fastigheterna är fyllda.

Fastighetsägaren behöver inte vara hemma när undersökningen görs. NSVA behöver bara komma åt stuprören, inte komma in i hus.

OBS! Fastighetsägaren ansvarar för att rensbrunnar och brunnar med vattenlås på fastigheten är framgrävda och tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen. Lock ska vara möjliga att öppna, så prova i god tid innan.

Undersökningen ligger till grund för de eventuella omkopplingskrav NSVA kan ställa mot fastigheter som inte har separerat sitt dagvatten inne på fastigheten.

Berörda fastighetsägare aviseras via vykort.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-04-09 07:00 Beräknas klart: 2018-04-27 15:30
Pågående projekt 2018-03-19 09:32
Landskrona: Kungsgatan och Södra Långgatan

Landskrona stad har sedan tidigare planerat att gestalta om delar av Kungsgatan och Södra Långgatan med nytt utseende. Då dricks-, dag- och spillvattenledningarna är gamla och i dåligt skick i dessa gator, passar NSVA på att byta ut dessa ledningar innan förändringsarbetet påbörjas.

Startdatum: 2017-10-23 08:00 Beräknas klart: 2018-04-15
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-03-19 09:05
Landskrona: Varvsvägen

På uppdrag av Landskrona stad kommer NSVA att utföra VA-arbeten i Varvsvägen.

Startdatum: 2017-12-21 08:00 Beräknas klart: hösten 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-03-19 08:25
Helsingborg: Stampgatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering på Stampgatan och projektet avser sträckan mellan Hjälmshultsgatan och Tågagatan. Här kommer nya ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten att förläggas.

Startdatum: 2017-10-09 08:00 Beräknas klart: april 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-03-19 08:25
Helsingborg: Wrangelsgatan och Aschebergsgatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA med start i januari utföra VA-arbeten i Wrangelsgatan och Aschebergsgatan (delen mellan Karl X Gustavs gata och Wrangelsgatan). Arbetet kommer att utföras av MVB Syd AB.

I berörda gator finns idag en kombinerad ledning som tar hand om både dag - och spillvatten. Den kombinerade ledningen kommer att ersättas av två separata ledningar, en för dagvatten och en för spillvatten. I projektet kommer även den befintliga vattenledningen i gatan att bytas.

Startdatum: 2018-01-29 08:00 Beräknas klart: juli 2018
Läs mer >>
Planerat arbete 2018-03-16 13:55
Bjuv: Lokegatan 1-13, Mjölnersgatan 1-6 samt Frejagatan 15 + 22

Under perioden 20180403 - 20180430 kommer NSVA att undersöka hur VA-ledningarna på ovan nämnda fastigheter är kopplade.

Eftersom VA-ledningarna i gatan är separerade i en dag- och en spillvattenledning måste även fastigheternas ledningar vara det. För att säkerställa att allt är rätt kopplat kommer NSVA att med hjälp av rök och färgat vatten kontrollera var dagvattnet från fastigheterna tar vägen. Detta är helt ofarligt, men kan innebära att det kommer rök från stuprör och avloppsbrunnar, även inomhus. För att undvika avloppsdoft rekommenderar vi att vattenlåsen i fastigheterna är fyllda.

Fastighetsägaren behöver inte vara hemma när undersökningen görs. NSVA behöver bara komma åt stuprören, inte komma in i hus.

OBS! Fastighetsägaren ansvarar för att rensbrunnar och brunnar med vattenlås på fastigheten är framgrävda och tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen. Lock ska vara möjliga att öppna, så prova i god tid innan.

Undersökningen ligger till grund för de eventuella omkopplingskrav NSVA kan ställa mot fastigheter som inte har separerat sitt dagvatten inne på fastigheten.

Berörda fastighetsägare aviseras via vykort.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-04-03 07:00 Beräknas klart: 2018-04-30 15:30
Pågående projekt 2018-03-16 11:16
Båstad: Hagagatan, Hagalundsgatan, Köpmansgatan, Skvaltkvarnsvägen och Tarravägen

Befintliga vattenledningar är gamla och uttjänta och därav i dåligt skick och har orsakat flertalet vattenläckor. Dessa ledningar kommer därför att bytas ut.

Det finns även en olycklig ledningsposition på privata tomter vilken måste åtgärdas. Skulle en läcka uppstå i detta område skulle denna kunna skada intilliggande fastigheter.

Dagvattenavrinningen i Hagagatan är otillräcklig och befintliga dagvattenledningar i området uppfyller inte dagens dimensionskrav, vilka har ändrats under de senaste åren för att bland annat ta hänsyn till nya klimatfaktorer, med kraftigare och mer ihållande regn.

Samtidigt med förnyelsen av dricksvattennätet ska befintlig ledning mellan Hagagatan och Tarravägen, vilken idag ligger i grönområdet mellan husen, tas bort.

Startdatum: 2017-10-30 08:00 Beräknas klart: 2018-04-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-03-14 10:18
Landskrona: Kvarngatan Plorren och Vagmansgatan

Under perioden 2017-2019 kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att genomföra ett projekt i området kring Kvarntoget Plorren och Vagnmansgatan för att separera de kommunala avloppsledningarna för spill- och dagvatten.

Genom att separera ledningarna för dagvatten och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona. Risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn (så kallad bräddning) minskar också.

 

Startdatum: 2017-06-26 10:26 Beräknas klart: 2019-12-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-03-10 12:56
Bjuv: Södergatan, Torsgatan och Lillgatan, Ekeby

På uppdrag av Bjuvs kommun kommer NSVA att utföra ett VA-saneringsprojekt i Södergatan, Torsgatan och Lillgatan. Här kommer nya ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten att förläggas.

Startdatum: 2018-08-27 07:00 Beräknas klart: våren 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-03-09 14:15
Åstorp: Djäknelyckan

På uppdrag av Åstorps kommun kommer NSVA att utföra VA-arbeten som erbjuder dagvattenanslutningar till ett antal fastigheter längs Östra Vägen i Åstorp.

För de kommunala huvudledningar som idag ligger inne på de privata fastigheterna Djäknelyckan 1-4 ges en komplett omläggning. Huvudledningar för dricksvatten, dagvatten samt spillvatten får ny sträckning utanför fastigheterna.

Startdatum: 2018-03-26 07:00 Beräknas klart: sommaren 2018
Läs mer >>
Planerat arbete 2018-03-09 13:53
Helsingborg: Elias Follins gata 20-24

Med start på onsdag den 14 mars till och med torsdagen den 31 maj kommer schaktnings- och grävarbeten utföras i Elias Follins gata mellan klockan 07.00 och 16.00. Då fortsätter NSVAs projekt med att byta ut den kombinerade avloppsledningen i gatan till ett duplikatsystem där dag- och spillvatten avleds i separata ledningar. Detta arbete utförs för att minska belastningen på reningsverket och för att minska risken för att orenat avloppsvatten släpps ut i havet vid häftiga regn (så kallad bräddning). I samband med detta arbete byts även vattenledningen ut till en ny. Entreprenör är NCC.

Under denna period kommer Elias Follins gata 20-24 vara avstängd för biltrafik. Du kommer alltid att ha tillträde till din fastighet till fots. Dagtid kan du uppleva en del buller och vibrationer från schaktarbetarna utanför och från transporter.

Under perioden kommer tillfälligt vatten att kopplas in till fastigheterna på gatan. Vid speciella tillfällen, som omkopplingar, måste vattnet stängas av. Information om när detta sker kommer att meddelas i god tid före avstängning. I samband med omkoppling och vattenavstängning finns risk för missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.
För detaljerade frågor om projektet, vägavstängningar och så vidare får du gärna höra av dig till ansvarig projektledare (se kontaktuppgifter längre ned).

Vi ber om överseende med de eventuella besvär som detta medför.

Berörda fastighetsägare informeras via informationslapp i brevlådan.

Läs gärna mer om VA-projektet här.

Vid eventuella frågor hänvisas till projektledare Erik Kalla, tel. 010- 490 97 00, mejl: erik.kalla@nsva.se

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-03-14 07:00 Beräknas klart: 2018-05-31 16:00
Pågående projekt 2018-03-08 16:27
Helsingborg: Grubbagatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering i Grubbagatan. Projektet avser sträckan från Grubbagatans vändzon norrut bort till P-platserna. Här kommer nya ledningar för vatten, dag- och spillvatten att förläggas.

Grubbagatan har uppstått som ett projekt eftersom denna gata ingår i stadens asfalteringsprogram. Idag ligger det en kombinerad ledning för dag- och spillvatten från år 1909 i gatan som nu ska separeras.

Genom att separera ledningarna för dag- och spillvatten minskar belastningen på reningsverket och risken för att släppa ut orenat avloppsvatten, så kallad bräddning, blir mindre vid häftiga regn.

Startdatum: 2018-08-13 07:00 Beräknas klart: hösten 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-03-08 15:15
Svalöv: Televägen, Tågarp

Dagvattenledningen från södra sidan av järnvägen och ner i Televägen har konstaterats vara defekt och i behov av att bytas ut. När detta nu görs ser vi även över resterande rörsträckning ner till Råån och lägger om denna också, men med en ny placering.

Under 2014 renoverades den befintliga spillvattenledningen i Televägen i Tågarp då denna var i dåligt skick. I samband med detta arbete filmades även den parallellt liggande dagvattenledningen, vilken har sitt utlopp i Råån norr om Televägen. Dagvattenledningen befanns vara i väldigt dåligt skick, men man väntade med åtgärder då den ansågs inte vara möjlig att renovera med strumpinfodring, så kallad relining.

Startdatum: 2018-04-16 07:00 Beräknas klart: hösten 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-02-27 09:30
Helsingborg: Ramlösa Brunnspark

NSVA har under våren 2018 för avsikt att renovera avloppsledningen i Ramlösa Brunnspark. Ledningen är från 1927 och har under åren spruckit och drabbats av rotinträngningar. Rotskärning och filmning har utförts under vintern.

Arbetet kommer att utföras i två etapper, dels västra delen som går mot Brunnsallén och dels östra delen som går mot Södra Brunnsvägen.

Startdatum: 2018-03-01 07:00 Beräknas klart: 2018-05-31
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-02-08 08:19
Helsingborg: Elias Follins gata

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-arbeten i Elias Follins gata.

För att minska belastningen på reningsverket och för att minska
risken för att orenat avloppsvatten släpps ut i havet vid häftiga regn (så kallad bräddning), kommer den kombinerade avloppsledningen i Elias Follins gata att bytas ut till ett duplikatsystem där dag- och spillvatten avleds i separata ledningar. I samband med detta arbete byts även vattenledningen ut till en ny.

Startdatum: 2018-03-12 08:00 Beräknas klart: sommaren 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-01-29 13:39
Helsingborg: Karl X Gustavs gata och Helmfeltsgatan

Uppdatering 2018-01-29: VA-arbetena i Karl X Gustavs gata och Helmfeltsgatan är nu klara. MVB arbetar med återställning. Kvarstående asfaltering kommer att utföras i april. MVB kommer att ha kvar sin etablering i korsningen Karl X Gustavs gata/ Helmfeltsgatan för de VA-arbeten som med start vecka 5 kommer att utföras på Aschebergsgatan och Wrangelsgatan.

 

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering i del av Karl X Gustavs gata samt i del av Helmfeltsgatan. Preliminär byggstart är september 2017 och arbetet beräknas vara klart i december 2017. Ett mindre VA-arbete kommer även att utföras i korsningen Helmfeltsgatan/Randersgatan.

Startdatum: 2017-09-04 08:00 Beräknas klart: januari 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-01-15 13:32
Bjuv: Mörarpsvägen

NSVA har fått i uppdrag av Bjuvs kommun att byta ut vattenledningar och att bygga ut dagvattensystemet för att minska risken för framtida översvämningar i Mörarpsvägen. Arbetet kommer att utföras av NCC.

När VA-arbetena är klara kommer Bjuvs kommun att bygga om gatan.

Ett informationsmöte är planerat och en kallelse från Bjuvs kommun kommer att skickas ut till berörda fastigheter.

Startdatum: 2017-12-04 08:00 Beräknas klart: april 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-01-12 14:30
Landskrona: Säby

NSVA bygger om Säby tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten till Landskrona stad. Arbetet medför ökad driftsäkerhet samt minskade driftkostnader. 

Startdatum: 2016-10-01 00:00 Beräknas klart: våren 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-01-12 14:05
Bjuv: Prästkragen 1-13 samt 43-45

Uppdatering 2018-01-12: VA-arbetena är klara. Endast återställning återstår, vilken ska utföras av Bjuvs kommun.

NSVA har under en tid arbetat med projekteringen (ritningsframställandet) inför det planerade VA-arbetet längs Prästkragen 1-13 och 43-45. Syftet med projektet är att renovera ledningsnätet i gatan avseende såväl dricksvattenledningar, spillvattenledningar som dagvattenledningar. Området har en längre tid varit drabbat av läckor och avloppsstopp som nu ska åtgärdas. När vi ändå schaktar längs gatan lägger vi en ny större dagvattenledning för att bättra klara av den ökande klimatpåverkan med kraftigare och mer ihållande regn.

Startdatum: 2017-04-24 08:00 Beräknas klart: i månadsskiftet september/oktober
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-12-12 10:35
Helsingborg: Korsningen mellan Johan Banérs gata och Pålsjögatan

NSVA bygger en ny spillvattenkammare i korsningen mellan Johan Banérs gata och Pålsjögatan. Entreprenör är NCC.

Startdatum: 2017-11-24 00:00 Beräknas klart: April-maj 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-10-23 13:38
Landskrona: Järnvägsgatan norra och S:t Olovsgatan

Under delar av 2017 och 2018 kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att genomföra ett VA-projekt för att separera de kommunala avloppsledningarna för dag- och spillvatten i S:t Olovsgatan och Järnvägsgatan norra fram till Föreningsgatan. I samband med detta passar vi också på att byta ut vattenledningen.

Genom att separera ledningarna för dag- och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona och risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet minskar vid häftiga regn, så kallad bräddning.

Startdatum: 2017-10-23 13:38 Beräknas klart: sommaren 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-10-23 12:31
Åstorp: Ågatan, Hyllinge

Dricksvattenledningen ska bytas då den befintliga är i dåligt skick och har orsakat ett antal läckor. Spillvattenledningen är även den i dåligt skick och måste bytas ut. Dagvattenledningen ska bytas ut till en ledning av större dimension för att öka kapaciteten.

Startdatum: 2017-10-30 08:00 Beräknas klart: 2018-03-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-09-20 12:35
Bjuv: Petersgatan och Södergatan, Ekeby

Med start i slutet av september kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) på uppdrag av Bjuvs kommun att utföra VA-arbeten i Petersgatan och Södergatan. Projektet beräknas vara klart till julhelgen.

Startdatum: 2017-09-25 07:00 Beräknas klart: januari 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-06-07 11:32
Båstad: Förslöv/Vadebäck

NSVA sköter den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Båstads kommun på uppdrag av densamma. I Båstads kommun finns cirka 2700 fastigheter med enskilt avlopp. En strategi för vatten och avlopp på landsbygden har tagits fram av NSVA och Båstad kommun. Strategin antogs av kommunstyrelsen den 14 november 2012. Du kan ta del av strategin på Båstad kommuns hemsida. Strategin innebär kortfattat att NSVA tillsammans med miljöförvaltningen har upprättat en tidsangiven utbyggnadsplan för områden på landsbygden. Som bakgrund ligger miljöbalken och Länsstyrelsens allt hårdare utsläppskrav som kommunerna måste följa.

Ett av de prioriterade områdena är Förslöv/Vadebäck med ca 23 fastigheter. Området befinner sig inom ett vattenskyddsområde och detta, kombinerat med bristfälliga enskilda avloppsanläggningar, gör att området är upptaget i landsbygdsstrategin och därför kommer att anslutas till det kommunala spillvattennätet.

Startdatum: 2017-11-01 08:00 Beräknas klart: sommaren 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-03-20 07:50
Helsingborg: Oceanpiren

Det pågående VA-arbetet är ett delprojekt inom utvecklingen av den nya stadsdelen Oceanhamnen. Här ska det byggas bostäder, kontor, restauranger och handel. Byggstart av bostäder planeras till slutet av 2017.

Startdatum: 2016-10-01 07:50 Beräknas klart: 2017-05-31 00:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-03-03 09:29
Helsingborg: Sofiehällsvägen i Mörarp
Startdatum: 2017-05-01 08:00 Beräknas klart: december 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-12-08 15:13
Helsingborg: Aspögatan, Ekögatan, Hasslögatan och Sturkögatan, Rydebäck

Omhändertagningen av dagvattnet ska utredas och byggas om. Dagvattenledningarna är för små och klarar inte av de regn som kommer idag. En vattenledning ska bytas då flera vattenläckor har uppstått.

Startdatum: 2016-12-08 08:00 Beräknas klart: hösten 2018.
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-12-02 08:54
Åstorp: Maglaby och Högalid

Under 2016-2017 kommer ett 100-tal fastigheter i Maglaby och Högalid att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät.

Startdatum: 2015-10-27 13:41 Beräknas klart: 2017
Läs mer >>