Vattenavstängning för delar av södra Helsingborg torsdagen den 30/3

28 mars, 2017

NSVA byter just nu ut en vattenledning och separerar dag- och spillvatten i Prins Kristians gata i Helsingborg. I samband med det pågående VA-arbetet kommer ett antal fastigheter på gator i närheten att få vattnet avstängt torsdagen den 30 mars.

Vattenavstängningen kommer att pågå mellan klockan 08.00 och 16.00. Berörda adresser är: Siöcronaplatsen 2A och 2B, Övre Eneborgsvägen 11, Wieselgrensgatan 6- 8A-8B samt Bjäregatan 2.

Fastighetsägarna och hyresgästerna som påverkas av vattenavstängningen informeras via informationsblad på entrédörrarna till respektive fastighet samt via SMS. NSVA uppmanar berörda att tappa upp vatten för eget behov under avstängningen.

– När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft och missfärgningar. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen, säger Alf Östberg, projektledare på NSVA.

VA-projektet i Prins Kristians gata startade den 13 mars och planeras bli klart den 23 juni. NSVA byter ut en vattenledning och separerar dag- och spillvatten. Genom att bygga om så kallade kombinerade ledningar, där det blandas dag- och spillvatten, till separata ledningar minskar belastningen både på ledningsnät och reningsverk och risken för översvämningar i samband med kraftiga regn minskar.

Läs mer om projektet.

Tillbaka till nyheter