Prins Kristians gata

Pågående projekt 2017-03-27 11:08
Helsingborg: Prins Kristians gata

Utbyte av vattenledning samt separering av dag- och spillvatten ska ske i en del av Prins Kristians gata. Helsingborgs stad tänker utföra ombyggnad i delar av gatan senare under 2017.

Startdatum: 2017-03-13 08:00 Beräknas klart:2017-08-31

Detta gör vi

NSVA ska byta ut vattenledningen i en del av gatan samt separera dagvattnet från spillvattnet, då där idag ligger en kombinerad ledning för detta.

Så påverkas du

Prins Kristians Gata kommer att vara avstängd för trafik under hela entreprenadtiden.

I början av VA-arbetet kommer korsningen Prins Kristians Gata/Wieselgrensgatan att påverkas genom begränsad framkomlighet.

Kortare vattenavstängningar kan komma bli aktuella, separat information delas då ut till berörda fastighetsägare. 

Inskränkning av allmänna parkeringsplatser i varierande omfattning.

Entreprenör

NSVA i egen regi

Kontakt: Alf Östberg, projektledare, NSVA, tel 010-490 97 00