VA-arbete på Hasslarpsvägen i Åstorp

23 juni, 2014

Med början efter midsommar utför NSVA arbeten på spill- och vattenledningsnätet i delar av Hasslarpsvägen i Åstorps kommun. Arbetet beräknas vara klart i mitten av juli.

Hasslarpsvägen kommer att vara stängd för trafik mellan Ripgatan och Åkaregatan från slutet av vecka 26 och cirka två veckor framåt. Fastighetsägare längst Fasangatan, Snickaregatan, Bryggaregatan och Ripgatan hänvisas till provisorisk väg längs bullervallen för in- och utfart till fastigheterna.

Postutdelning och renhållning för fastighetsägare kommer inte att påverkas av avstängningen. Under arbetets gång kan det bli korta avbrott i leveransen av dricksvatten. 

För mer information se www.nsva.se/driftinformation

Tillbaka till nyheter