Stor vattenläcka i Helsingborg

18 augusti, 2015

Strax innan kl 9 inträffade en stor vattenläcka på en huvudvattenledning vid rondellen Lägervägen/Filbornavägen bredvid vattentornet i Helsingborg. Vid halvtiotiden hade NSVA stängt av ledningen. Ledningen är en av flera huvudvattenledningar in till vattentornet på Fredriksdal. Läckan har resulterat i mycket stora mängder vatten i området som nu är avspärrat.

Pumpning av vattnet pågår. Vi avråder från att vistas i översvämmade områden. Även andra delar av Helsingborg kan vara drabbade av översvämning då stora mängder vatten runnit ner i dagvattenbrunnar.

– Eftersom ledningen har stängts av är det inte någon fara för vattenförsörjningen i Helsingborg, däremot kan kunder i norra delarna av kommunen drabbas av sämre vattentryck, säger Andreas Björnevik, avdelningschef Kundnära Tjänster på NSVA.

Kunder i närområdet av själva läckan är utan vatten. Följ uppdaterad information på www.nsva.se/driftinfo. Kunder i närområdet kan även drabbas av missfärgat vatten. Vid missfärgning är rekommendationen att spola kallvatten i alla kranar tills missfärgningen försvinner.

Lagning av läckan pågår och NSVA hoppas att den ska vara åtgärdad inom det närmsta dygnet. Som en försiktighetsåtgärd kommer NSVA att klorera vattnet under dagen. Detta kan medföra svag lukt och smak av klor. Detta är helt ofarligt.

Anmälan om översvämningsskador görs enklast på www.nsva.se/oversvamning.

Tillbaka till nyheter