Driftinformation

Akut vattenläcka 2019-04-24 15:01
Helsingborg: Husensjövägen 1-93 (udda nummer), Blekingegatan 22 A-B, Jönköpingsgatan 24 A-C och 26 A-C samt del av Norrtäljegatan

En entreprenör har orsakat en läcka på en vattenledning i Husensjövägen. Personal från NSVA är på plats och åtgärdsarbetet har påbörjats. Ovan nämnda adresser blir utan vatten under den tid arbetet pågår. 

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-24 15:00 Beräknas klart: Under kvällen
Planerat arbete 2019-04-24 12:35
Svalöv: Liahusgatan 12, 19, 21 och 23, Kågeröd

På torsdagen den 2/5 kommer NSVA utföra ett VA-arbete i Liahusgatan i Kågeröd. Ovan nämnda fastigheter kommer att vara utan vatten under den tid åtgärdsarbetet pågår, vilket beräknas vara mellan kl 8-10.

Berörda fastigheter kommer att aviseras via vykort. Vi skickar även ut påminnelse via sms dagen innan det planerade arbetet. Vi uppmanar kunderna att tappa upp vatten innan. 

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-05-02 08:00 Beräknas klart: 2019-05-02 10:00
Planerat arbete 2019-04-24 09:09
Helsingborg: Hjortvägen samt del av Benarpsvägen

På torsdagen den 2/5 kommer NSVA utföra ett VA-arbete i Benarpsvägen väster om Benarp. Fastigheter på ovan nämnda adresser kommer att vara utan vatten under den tid åtgärdsarbetet pågår, vilket beräknas vara mellan kl 12:30-15:30.

Berörda fastigheter kommer att aviseras via vykort. Vi skickar även ut påminnelse via sms dagen innan det planerade arbetet. Vi uppmanar kunderna att tappa upp vatten innan. 

När vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan vara missfärgat. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-05-02 12:30 Beräknas klart: 2019-05-02 15:30
Planerat arbete 2019-04-23 13:54
Båstad: Fjärdingsmansvägen 1-13, Förslöv

Under måndagen den 29/4 kommer NSVA att undersöka hur VA-ledningarna är kopplade på ovan nämnda fastigheter i Förslöv. Eftersom VA-ledningarna i gatan är separerade i en dag- och en spillvattenledning måste även fastigheternas ledningar vara det. Arbetet beräknas pågå kl 07:45-12:00. 

För att säkerställa att allt är rätt kopplat kommer Söderlindhs, på uppdrag av NSVA, att med hjälp av rök och färgat vatten kontrollera var dagvattnet från fastigheterna tar vägen. Detta är helt ofarligt, men kan innebära att det kommer rök från stuprör och avloppsbrunnar, även inomhus. För att undvika avloppsdoft rekommenderar vi att vattenlåsen i fastigheterna är fyllda.

Fastighetsägaren behöver inte vara hemma när undersökningen görs. NSVA behöver bara komma åt stuprören, inte komma in i hus.

OBS! Fastighetsägaren ansvarar för att rensbrunnar och brunnar med vattenlås på fastigheten är framgrävda och tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen. Lock ska vara möjliga att öppna, så prova i god tid innan.

Undersökningen ligger till grund för de eventuella omkopplingskrav NSVA kan ställa mot fastigheter som inte har separerat sitt dagvatten inne på fastigheten.

Berörda fastighetsägare kommer inom kort att aviseras via lapp i brevlådan.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-29 07:45 Beräknas klart: 2019-04-29 12:00
Planerat arbete 2019-04-23 13:52
Helsingborg: Cindersgatan 12-16, Cindersgatan 11-19, Västra Sandgatan 7-9, Västra Sandgatan 10-12

På grund av planerat ventilarbete stängs vattnet för ovan angivna fastigheter torsdagen den 25/4. Berörda fastighetsägare har aviserats. När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat. Spola då i kranarna tills vattnet åter är klart igen

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-25 08:00 Beräknas klart: 2019-04-25 10:00
Planerat arbete 2019-04-23 13:46
Helsingborg: Bella Vista-vägen 25-107, Kruareliden 20-82, Gröntevägen 3-13+2-18

På grund av planerat ventilarbete stängs vattnet för ovan angivna fastigheter torsdagen den 25/4. Berörda fastighetsägare har aviserats. När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat. Spola då i kranarna tills vattnet åter är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-25 13:00 Beräknas klart: 2019-04-25 15:00
Planerat arbete 2019-04-23 08:40
Helsingborg: berör orterna Bårslöv, Välluv, Påarp, Rycketofta, Mörarp, Lydestad, Frillestad, Fjärestad, Kvistofta och Vallåkra med omnejd

Natten mellan måndagen den 29/4 till tisdagen den 30/4 kommer ett VA-arbete att utföras som påverkar fastigheterna i ovan nämnda orter med omnejd. Arbetet beräknas pågå kl 22-06. VA-arbetet ingår i ett projekt

VA-arbetet innebär stängning av en huvudvattenledning för att NSVA ska kunna göra en inkoppling av en tryckstegringsstation och en flödesmätarbrunn. Omläggning av en vattenledning kommer också att ske. Detta innebär att trycket kommer att försämras, eventuellt kan fastigheter bli utan vatten. Vi uppmanar de boende att tappa upp vatten innan arbetet påbörjas. 

Då ledningen som ska stängas är stor kommer stängningen att påbörjas redan under lördagen den 27/4. Detta innebär att de boende i ovan nämnda orter med omnejd redan under helgen kommer att märka av gradvis sämre tryck fram till det att VA-arbetet startar. 

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår vänligen kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Berörda fastighetsägare kommer att aviseras via vykort.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-29 22:00 Beräknas klart: 2019-04-30 06:00
Pågående projekt 2019-04-16 13:46
Svalöv: Björkhällsgatan 2, 3 och 5 samt Billingevägen 25, Röstånga

De dricksvattenledningar och spillvattenledningar som idag finns i Björkhällsgatan i Röstånga är från 1955 och i mycket dåligt skick och behöver därför bytas ut.

När vi ändå schaktar för dricksvattnets och spillvattnets skull anlägger vi också en ny dagvattenledning. 

Startdatum: 2019-04-22 08:00 Beräknas klart: 2019-06-14
Läs mer >>
Planerat arbete 2019-04-16 10:51
Landskrona: Hantverkargatan 59-69 (udda nummer) och 76-88 (jämna nummer) samt Kolonigatan 32 och 34

Under perioden 20190423 - 20190426 kommer NSVA att undersöka hur VA-ledningarna är kopplade på ovan nämnda fastigheter. Eftersom VA-ledningarna i gatan är separerade i en dag- och en spillvattenledning måste även fastigheternas ledningar vara det. Arbetet pågår kl 07:30-15:30. 

För att säkerställa att allt är rätt kopplat kommer Söderlindhs, på uppdrag av NSVA, att med hjälp av rök och färgat vatten kontrollera var dagvattnet från fastigheterna tar vägen. Detta är helt ofarligt, men kan innebära att det kommer rök från stuprör och avloppsbrunnar, även inomhus. För att undvika avloppsdoft rekommenderar vi att vattenlåsen i fastigheterna är fyllda.

Fastighetsägaren behöver inte vara hemma när undersökningen görs. NSVA behöver bara komma åt stuprören, inte komma in i hus.

OBS! Fastighetsägaren ansvarar för att rensbrunnar och brunnar med vattenlås på fastigheten är framgrävda och tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen. Lock ska vara möjliga att öppna, så prova i god tid innan.

Undersökningen ligger till grund för de eventuella omkopplingskrav NSVA kan ställa mot fastigheter som inte har separerat sitt dagvatten inne på fastigheten.

Berörda fastighetsägare kommer inom kort att aviseras via vykort och ansvarar för att meddela eventuella hyresgäster. 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-23 07:30 Beräknas klart: 2019-04-26 15:30
Planerat arbete 2019-04-15 14:04
Svalöv: årlig spolning i Kågeröd med omnejd

Under perioden måndag den 29 april - måndag den 6 maj genomför NSVA årlig spolning av huvudvattenledningar i Kågeröd med omnejd. Spolningen kommer att ske mellan klockan 07:30-15:30. OBS! Spolning sker ej under helgdagar.

Hur påverkas jag?

Medan spolningsarbetet pågår kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck, i enstaka fall kan du bli utan vatten. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Spolningen bidrar till att hålla god vattenkvalitet.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-29 07:30 Beräknas klart: 2019-05-06 15:30
Planerat arbete 2019-04-15 13:57
Landskrona: årlig spolning i Glumslöv och Ålabodarna med omnejd

Under perioden måndag den 29 april - fredag den 3 maj genomför NSVA årlig spolning av huvudvattenledningar i Glumslöv och Ålabodarna med omnejd. Spolningen kommer att ske mellan klockan 07:30-15:30. OBS! Spolning sker ej under torsdagen då helgdagen den 1 maj infaller. 

Hur påverkas jag?

Medan spolningsarbetet pågår kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck, i enstaka fall kan du bli utan vatten. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Spolningen bidrar till att hålla god vattenkvalitet.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-29 07:30 Beräknas klart: 2019-05-03 15:30
Planerat arbete 2019-04-15 13:35
Landskrona: årlig spolning i Landskrona, del av Borstahusen

Under perioden måndag den 29 april - fredag den 3 maj genomför NSVA årlig spolning av huvudvattenledningar i delar av Landskrona. Spolningen kommer att ske mellan klockan 07:30-15:30. OBS! Spolning sker ej under torsdagen då helgdagen den 1 maj infaller. 

Berörda fastigheter i denna tredje etapp finns i Borstahusen och området som berörs ligger inom Löpargatan i öster, Svaneholmsgatan i söder och semesterbyn i norr.

Hur påverkas jag?

Medan spolningsarbetet pågår kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck, i enstaka fall kan du bli utan vatten. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Spolningen bidrar till att hålla god vattenkvalitet.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-29 07:30 Beräknas klart: 2019-05-03 15:30
Planerat arbete 2019-04-15 08:28
Helsingborg: Drottninggatan 105, 107, 109, 125, 131, 144, 146, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 164, 176, 178, 180 samt 182

Under perioden 20190423 - 20190426 kommer NSVA att undersöka hur VA-ledningarna är kopplade på ovan nämnda fastigheter. Arbetet pågår vardagar kl 07:00-15:00. 

Eftersom VA-ledningarna i gatan är separerade i en dag- och en spillvattenledning måste även fastigheternas ledningar vara det. För att säkerställa att allt är rätt kopplat kommer Söderlindhs, på uppdrag av NSVA, att med hjälp av rök och färgat vatten kontrollera var dagvattnet från fastigheterna tar vägen. Detta är helt ofarligt, men kan innebära att det kommer rök från stuprör och avloppsbrunnar, även inomhus. För att undvika avloppsdoft rekommenderar vi att vattenlåsen i fastigheterna är fyllda.

Fastighetsägaren behöver inte vara hemma när undersökningen görs. NSVA behöver bara komma åt stuprören, inte komma in i hus.

OBS! Fastighetsägaren ansvarar för att rensbrunnar och brunnar med vattenlås på fastigheten är framgrävda och tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen. Lock ska vara möjliga att öppna, så prova i god tid innan.

Undersökningen ligger till grund för de eventuella omkopplingskrav NSVA kan ställa mot fastigheter som inte har separerat sitt dagvatten inne på fastigheten.

Berörda fastighetsägare kommer inom kort att aviseras via vykort. Vi kommer även att sätta upp lappar på berörda fastigheter. 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-23 07:00 Beräknas klart: 2019-04-26 15:00
Planerat arbete 2019-04-12 09:40
Svalöv: årlig spolning i Teckomatorp med omnejd

Under perioden tisdag den 23 april - torsdag den 25 april genomför NSVA årlig spolning av huvudvattenledningar i Teckomatorp med omnejd. Spolningen kommer att ske mellan klockan 07:30-15:30.

Hur påverkas jag?

Medan spolningsarbetet pågår kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck, i enstaka fall kan du bli utan vatten. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Spolningen bidrar till att hålla god vattenkvalitet.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-23 07:30 Beräknas klart: 2019-04-25 15:30
Planerat arbete 2019-04-12 09:34
Landskrona: årlig spolning i Asmundtorp med omnejd

Under perioden tisdag den 23 april - torsdag den 25 april genomför NSVA årlig spolning av huvudvattenledningar i Asmundtorp med omnejd. Spolningen kommer att ske mellan klockan 07:30-15:30.

Hur påverkas jag?

Medan spolningsarbetet pågår kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck, i enstaka fall kan du bli utan vatten. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Spolningen bidrar till att hålla god vattenkvalitet.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-23 00:00 Beräknas klart: 2019-04-25 15:30
Planerat arbete 2019-04-12 08:59
Landskrona: årlig spolning i Landskrona tätort

Under perioden tisdag den 23 april - fredag den 26 april genomför NSVA årlig spolning av huvudvattenledningar i delar av Landskrona. Spolningen kommer att ske mellan klockan 07:30-15:30.

Berörda fastigheter i denna andra etapp finns på Carl XI:s väg, Löpargatan och Svaneholmsgatan.

Hur påverkas jag?

Medan spolningsarbetet pågår kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck, i enstaka fall kan du bli utan vatten. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Spolningen bidrar till att hålla god vattenkvalitet.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-23 07:30 Beräknas klart: 2019-04-26 15:30
Planerat arbete 2019-04-05 10:59
Landskrona: hela Landskrona tätort

NSVA bygger om Säby tryckstegringsstation på uppdrag av Landskrona stad. Vi är nu i slutfasen av invändiga installationsarbeten för uppgradering av anläggningen med modernare komponenter och processer. När detta inom kort är klart så kommer vi att påbörja funktions- och kapacitetsprovningar av anläggningen, vilket vi planerar göra under vecka 15-17.

När provning av utrustning pågår kan man uppleva ändrat tryck och flöde i ledningarna. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-08 08:00 Beräknas klart: 2019-04-26
Pågående projekt 2019-04-05 10:43
Landskrona: Säby

NSVA bygger om Säby tryckstegringsstation för att öka driftsäkerheten samt minska driftkostnader. 

Startdatum: 2016-10-01 00:00 Beräknas klart: våren 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-04-01 15:02
Helsingborg: Eksjögatan, Söderhamnsgatan samt Tranåsgatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-separering i Eksjögatan, Söderhamnsgatan samt Tranåsgatan. 

Byggstart sker 5 april 2019. 

Startdatum: 2019-03-25 08:00 Beräknas klart: sommaren 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-04-01 14:58
Helsingborg: Luleågatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-separering i Luleågatan. Byggstart sker 8 april 2019 och arbetet beräknas vara klart i augusti 2019.

Startdatum: 2019-04-08 08:00 Beräknas klart: augusti 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-03-21 11:13
Bjuv: Bjuvsvägen samt Fogdegatan

Ledningarna för vatten och spillvatten är i dåligt skick behöver bytas ut i en del av Bjuvsvägen samt i Fogdegatan i Bjuv. I Bjuvsvägen gäller det sträckan mellan Flötsgatan och Fogdegatan. 

Startdatum: 2019-04-01 08:00 Beräknas klart: 2019-07-26
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-03-21 09:34
Helsingborg: Birkagatan 105-165

Öresundskraft fortsätter under 2019 arbetet med att utföra fjärrvärmearbeten i Birkagatan. Under 2019 är det fastigheterna på Birkagatan 105-165 som omfattas av arbetena.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) har fått i uppdrag av Helsingborgs Stad att byta ut de vattenledningar som försörjer ovan nämnda fastigheter. Arbetet omfattar huvudledningar för dricksvatten och servisledningar fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns.

Startdatum: 2019-04-15 08:00 Beräknas klart: 2019-08-09
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-03-21 08:37
Helsingborg: Landskronavägen, söder om Elektrogatan

Som en del av ett samverkansprojekt kommer NSVA att byta ut vattenledningen i ovan nämnda del av Landskronavägen. Öresundskraft kommer samtidigt att byta ut fjärrvärmeledningen.

Startdatum: 2019-04-01 08:00 Beräknas klart: 2019-07-26
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-03-20 13:36
Helsingborg: Vagnmakarevägen och Viadalsvägen, Fleninge

NSVA har fått i uppdrag av Helsingborgs kommun att utföra utbyggnad av spillvattennätet i Fleninge. Utbyggnaden är planerad att starta i slutet av 2019 och vara färdigt under 2020.

Bakgrunden till projektet är att området ligger med i landsbygdsstrategin för Helsingborgs kommun samt att enskilda anläggningar i vissa fall inte når upp till dagens miljökrav.

Information har gått ut till berörda fastighetsägare.

Startdatum: 2019-11-01 08:00 Beräknas klart: under 2020
Läs mer >>
Planerat arbete 2019-03-15 13:19
Helsingborg: Halmstadsgatan 1, 3, 8, 10 och 12, Jönköpingsgatan 32-46 (jämna nummer), Karlskronagatan 2, Köpingevägen 53, Laholmsgatan 1, Lundagatan 7, 9 och 31, Veingegatan 4, 6, 8 och 10, Åhusgatan 1, 2, 5, 6 samt Örebrogatan 2-14 (jämna nummer), 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 32 och 38

Under perioden 20190401 - 20190503 kommer NSVA att undersöka hur VA-ledningarna är kopplade på ovan nämnda fastigheter. Arbetet pågår vardagar kl 07:00-15:30. 

Eftersom VA-ledningarna i gatan är separerade i en dag- och en spillvattenledning måste även fastigheternas ledningar vara det. För att säkerställa att allt är rätt kopplat kommer NSVA att med hjälp av rök och färgat vatten kontrollera var dagvattnet från fastigheterna tar vägen. Detta är helt ofarligt, men kan innebära att det kommer rök från stuprör och avloppsbrunnar, även inomhus. För att undvika avloppsdoft rekommenderar vi att vattenlåsen i fastigheterna är fyllda.

Fastighetsägaren behöver inte vara hemma när undersökningen görs. NSVA behöver bara komma åt stuprören, inte komma in i hus.

OBS! Fastighetsägaren ansvarar för att rensbrunnar och brunnar med vattenlås på fastigheten är framgrävda och tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen. Lock ska vara möjliga att öppna, så prova i god tid innan.

Undersökningen ligger till grund för de eventuella omkopplingskrav NSVA kan ställa mot fastigheter som inte har separerat sitt dagvatten inne på fastigheten.

Berörda fastighetsägare kommer inom kort att aviseras via vykort.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-04-01 07:00 Beräknas klart: 2019-05-03 15:30
Pågående projekt 2019-03-14 12:40
Åstorp: Norra och Södra Bragegatan samt Norra och Södra Lokegatan

På uppdrag av Åstorps kommun kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att utföra VA-arbeten i Norra och Södra Bragegatan samt i Norra och Södra Lokegatan.

Byggstart sker under våren 2019 och arbetet beräknas vara klart i slutet av 2019. 

 

Startdatum: 2019-03-18 08:00 Beräknas klart: vintern 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-03-06 14:46
Helsingborg: Klövergatan, Timotejgatan och del av Bankogårdsgatan

NSVA kommer att byta ut samtliga VA-ledningar i ovan nämnda gator. Öresundskraft kommer samtidigt att byta ut fjärrvärmeledningarna.

Startdatum: 2019-05-20 08:00 Beräknas klart: senhösten/vintern 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-02-20 16:15
Landskrona: Drottninggatan 11, 15 och 17

På uppdrag av Landskrona stad kommer NSVA att byta ut VA-ledningar i Drottninggatan, i sträckan mellan Kungsgatan och Storgatan. Detta är ett arbete som görs inför att Landskrona stad ska gestalta om denna del av Drottninggatan. Projektstart sker på måndagen den 28 januari. Byggstart planeras till mars 2019 och VA-arbetet beräknas vara klart i maj 2019. 

Startdatum: 2019-03-04 08:00 Beräknas klart: mitten av maj 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-02-20 15:43
Bjuv: Södergatan, Torsgatan och Lillgatan, Ekeby

På uppdrag av Bjuvs kommun kommer NSVA att utföra ett VA-saneringsprojekt i Södergatan, Torsgatan och Lillgatan. Här kommer nya ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten att förläggas.

Startdatum: 2019-04-01 07:00 Beräknas klart: våren 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-02-20 15:32
Landskrona: Bytaregatan, Salpetergatan, Kvarntorget och Vagmansgatan

Under perioden 2017-2019 kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att genomföra ett projekt i området kring Kvarntorget Plorren och Vagnmansgatan för att separera de kommunala avloppsledningarna för spill- och dagvatten.

Genom att separera ledningarna för dagvatten och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona. Risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn (så kallad bräddning) minskar också.

 

Startdatum: 2017-06-26 10:26 Beräknas klart: 2019-12-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-02-20 14:16
Landskrona: Strandvägen

Under hösten 2019 kommer NSVA tillsammans med Landskrona stad att påbörja underhåll och ombyggnad av Strandvägen, sträckan mellan Holmgatan och Svaneholmsrondellen. Arbetet är andra etappen av ett projekt som påbörjades 2014.

Startdatum: 2019-09-16 08:00 Beräknas klart: våren 2021
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-01-23 13:50
Båstad: Lyavägen

NSVA har fått i uppdrag av Båstads kommun att bygga ut spillvattenledningarna i Lyavägen. Utbyggnaden är planerad till hösten 2019.

Information har gått ut till berörda fastighetsägare. 

Startdatum: 2019-09-02 08:00 Beräknas klart: oklart i skrivande stund.
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-01-23 11:29
Helsingborg: Bengt Lidners gata, Ehrensvärdsgatan, Karl X Gustavs gata, Lenngrensgatan, Nicandersgatan, Olof Dahlins gata, Stagneliusgatan samt del av Drottninggatan

NSVA planerar att utföra VA-separering samt byte av vattenledningar på Tågaborg samt i del av Drottninggatan. Ovan nämnda gator ingår i projektet. I Karl X Gustavs gata kommer endast vattenledningen att bytas ut.

NSVA arbetar för närvarande med planering och projektering av VA-projektet. Byggstart är planerad till våren 2019 och projektet beräknas hålla på till slutet av år 2020.

Startdatum: 2019-04-15 08:00 Beräknas klart: 2020-12-31
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-11-22 09:02
Helsingborg: Bårslövsvägen, Fajansgatan och Ådalsgatan, Gantofta

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att renovera ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten i Bårslövsvägen, Fajansgatan och Ådalsgatan i Gantofta samt anlägga ny vattenledning för att säkra framtida dricksvattenförsörjning. 

Startdatum: 2018-11-20 08:00 Beräknas klart: 2019-12-31
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-10-10 08:18
Åstorp: Åstorpsvägen och del av Opalvägen, Hyllinge

Med anledning av ett antal läckor på befintlig vattenledning längs Åstorpsvägen och en bit in på Opalvägen, kommer denna att bytas ut mot en ny för att skapa högre driftsäkerhet och minska antalet läckor i området.

Startdatum: 2018-10-15 08:00 Beräknas klart: 2019-04-15
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-09-28 14:23
Helsingborg: vänligen se karta

NSVA delar in så kallade högzoner i Helsingborgs kommuns vattenledningsnät i egna tryckzoner. Skälet är att dessa zoner annars kommer att få för lågt tryck efter nybyggnaden av det nya vattentornet, då trycket generellt kommer att sänkas i ledningsnätet.

NSVA arbetar för närvarande med åtgärder på olika platser i Helsingborgs kommun som syftar till att höja trycket på dricksvatten. Detta sker genom att bland annat anlägga tryckstegringsstationer som pumpar dricksvattnet vidare till kunderna.

Startdatum: 2018-10-01 08:00 Beräknas klart: 2019-05-31
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-09-21 11:15
Helsingborg: Jönköpingsgatan

Helsingborgs stad bygger om Jönköpingsgatan mellan Filbornavägen och Växjögatan för att skapa säkrare trafikmiljö och bättre cykelvägar. Samtidigt genomför NSVA ledningsarbeten i närliggande gator. Vi startar arbetet i mitten av oktober och beräknas vara klara hösten 2019.

Läs gärna mer om projektet på Helsingborgs stads webb här.

 

Startdatum: 2018-10-15 08:00 Beräknas klart: hösten 2019
Läs mer >>
Tillfällig driftstörning 2018-09-04 14:31
Båstad: Grevie kyrkby samt utmed sydkusten mellan Torekov och Stora Hult

Med början idag, tisdagen den 4 september och en tid framöver kommer NSVA att klorera dricksvattnet. Det kommer att påverka kunder som bor i Grevie kyrkby samt utmed sydkusten mellan Torekov och Stora Hult. Kloreringen görs för att säkerställa god vattenkvalitet och är en normal driftåtgärd när ett servicearbete utförts. Kortare spolning sker i Grevie och Förslöv vid några punkter för att sprida kloret snabbare i ledningarna.

Klorhalten ligger under gällande gränsvärde och är helt ofarlig, men kan eventuellt medföra en svag lukt och smak av klor hos kunder. Kloret klingar snabbt av ute i ledningsnätet. Det innebär att de flesta kunder får en klorhalt som ligger under 0,10 mg/l. Gränsvärdet för klorhalt hos användare är 0,40 mg/l.

En del människor är överkänsliga mot klor. Ett tips är att tillsätta en knivsudd askorbinsyra per liter vatten. Då avkloreras vattnet omedelbart. Askorbinsyra är C-vitamin och finns att köpa som pulver på apotek eller i livsmedelsaffär.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-09-04 14:31 Beräknas klart:
Pågående projekt 2018-07-25 10:48
Helsingborg: Benarp Lydestad

Under 2018-2019 kommer NSVA utföra utbyggnad av dricks- och spillvattennätet i Benarp/Lydestad.

Startdatum: 2018-10-08 00:00 Beräknas klart: 2018-12-31 00:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-06-11 10:53
Åstorp: Maglaby och Högalid

Under 2018-2019 kommer ett 100-tal fastigheter i Maglaby och Högalid att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät.

Startdatum: 2015-10-27 13:41 Beräknas klart: 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-03-20 07:50
Helsingborg: Oceanpiren

Det pågående VA-arbetet är ett delprojekt inom utvecklingen av den nya stadsdelen Oceanhamnen. Här ska det byggas bostäder, kontor, restauranger och handel. Byggstart av bostäder planeras till slutet av 2017.

Startdatum: 2016-10-01 07:50 Beräknas klart: 2017-05-31 00:00
Läs mer >>