Stabiliserat läge i Båstads kommun

16 juli, 2019

Bevattningsförbudet NSVA införde 12 juli i Båstads kommun har gett önskad effekt. Dricksvattenförbrukningen har minskat till rimliga nivåer. Men situationen är fortfarande ansträngd och bevattningsförbudet ligger därför kvar tills vidare.

Efter att bevattningsförbudet infördes tog det något dygn innan vi kunde se på produktionssiffrorna att det gav effekt. Vissa dagar var förbrukningen till och med högre än under den extrema sommaren 2018.

Personal från NSVA har patrullerat kommunen de senaste dagarna för att informera om bevattningsförbudet och kontrollera att det efterföljs. Insatsen har bemötts positivt av de flesta av invånarna i kommunen. Några boende som inte känt till bevattningsförbudet har blivit informerade om situationen och slutat att bevattna. Några som kände till det men ändå vattnade har blivit tillrättavisade.

– Det gläder oss att så många av Båstads kommuns invånare är positivt inställda till bevattningsförbudet och värnar om sitt vatten. Vi ser en tydlig attitydförändring till vatten i allmänhet och dricksvatten i synnerhet vilket är mycket glädjande, säger Jonas Håkansson, Dricksvattenchef på NSVA.

Belastningen på dricksvattenproduktionen och distributionen är fortfarande mycket hög. Turistsäsongen är i full gång och dessutom pågår tennisveckorna. Även om situationen är under kontroll just nu, kan läget fort ändras. Det är därför viktigt att fortsätta respektera bevattningsförbudet.

– Det är små marginaler vi har att arbeta med i produktionskapaciteten. Med den stora mängd människor som befinner sig i kommunen för tillfället, finns det inte utrymme för bevattning, säger Jonas Håkansson.

Läs mer om bevattningsförbud: www.nsva.se/bevattningsforbud

Spara vatten-tips finns samlade på www.nsva.se/sparavatten

Vid frågor kring bevattningsförbudet, kontakta NSVA:s kundservice via e-post kundservice@nsva.se eller telefon 010-490 97 00.

Tillbaka till nyheter