Stabiliserat läge i Båstads kommun – men fortfarande viktigt att respektera bevattningsförbudet

16 juni, 2020

Bevattningsförbudet i Båstads kommun har gett effekt. Förbrukningen av dricksvatten har minskat så pass mycket att reservoarerna kunnat fyllas på igen. Men belastningen är fortfarande hög och även om situationen är under kontroll just nu, kan läget fort ändras.

I större delarna av kommunen fylldes reservoarerna på under gårdagen och natten till idag. Men i centrala Torekov och Båstad, minskade inte förbrukningen lika bra. Reservoarerna har fyllts på även här, men inte i samma utsträckning som i resten av kommunen.

– Det ser bättre ut nu, men faran är inte över. Det är viktigt att fortsätta att respektera bevattningsförbudet. Som läget är just nu finns det inte utrymme för bevattning, att fylla pooler eller annan användning av stora mängder vatten, säger Jonas Håkansson, chef avdelningen Dricksvatten på NSVA.

Under gårdagen fanns personal från NSVA på plats i kommunen för att informera om bevattningsförbudet och kontrollera att det efterföljs. Ett antal fastigheter som bevattnat trots förbudet har blivit tillsagda. Så länge bevattningsförbudet gäller kommer NSVA att kontrollera att det efterlevs.

– Det gläder oss att många av Båstads kommuns invånare följer bevattningsförbudet och värnar om sitt vatten. Varmt och torrt väder i kombination med ökad befolkning gör att situationen är ansträngd. Det är viktigt att alla drar sitt strå till stacken så att vattnet räcker hela sommaren, säger Jonas Håkansson.

För att förbättra dricksvattensituationen kommer södra delen av kommunen att ansluta till Sydvatten. Projektet Sydsidan pågår just nu och anslutning kommer att ske år 2022. Sydvatten hämtar vatten från sjön Bolmen i Småland och producerar dricksvatten i vattenverken Ringsjöverket och Vombverket. Anslutningen kommer att avlasta den befintliga dricksvattenproduktionen från grundvattentäkterna i kommunen.

Läs mer om bevattningsförbud: www.nsva.se/bevattningsforbud

Läs mer om spara vatten-tips: www.nsva.se/sparavatten

Läs mer om projektet Sydsidan: www.nsva.se/sydsidan

Vid frågor kring bevattningsförbudet, kontakta NSVA:s kundservice via e-post kundservice@nsva.se eller telefon 010-490 97 00.

Tillbaka till nyheter