Spolning av vattenledningar med luft och vatten i nordöstra Billesholm

25 september, 2015

Under vecka 40 utför Pollex på uppdrag av NSVA spolning av vattenledningar i nordöstra Billesholm. Denna gång kommer spolningen att utföras med hjälp av luft och vatten. På grund av risk för missfärgat vatten samt luft i ledningarna uppmanar NSVA berörda fastigheter att inte använda vatten medan arbetet pågår.

– Berört område ingick även i testet för ispiggning, spolning med is, som precis slutförts i norra Billesholm. För att jämföra hur spolning med is fungerar jämfört med spolning med en kombination av luft och vatten har vi valt att även testa denna metod i detta område, säger Dejan Tucakov, VA-ingenjör på NSVA.

Arbetet utförs dagtid mellan kl 8-16 den 29 september till 1 oktober. Området som berörs är gatorna mellan Billesholmsvägen och Böketoftavägen, norr om Kungsgårdsvägen, se karta på www.nsva.se/driftinfo. Medan arbetet pågår är det stor risk för missfärgat vatten samt luft i ledningarna. Det kan även bli dåligt tryck och eventuellt inget vatten alls.

– Missfärgningar i vattnet är ofarligt, men kan om de är rikliga skada disk- och tvättmaskiner. Det är inte heller så trevligt att använda för mat och dryck. Vi uppmanar därför kunder i området att inte använda vatten medan arbetet pågår. Om vatten används samtidigt som spolning pågår finns det även risk för att luft dras in i fastigheternas vattenledningar. För att undvika de problem detta kan medföra ber vi berörda att tappa upp vatten för eget behov dagtid dessa dagar. Vi ber om överseende med de problem detta eventuellt orsakar, fortsätter Dejan Tucakov.

Vatten kan även hämtas i korsningen Gulsparvsgatan/Svalörtsgatan, där NSVA kommer ställa ut en vattentank. Vid speciella behov av vatten, vänligen kontakta NSVA på tel 010-490 97 00.

Efter kl 16 samt före kl 8 dessa tre dagar går det att använda vatten som vanligt. Efter avslutat arbete kan det vara luft och missfärgningar i vattnet. Då är rekommendationen att spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Det är vanligt att missfärgat vatten blir stående i vattenledningarna inne i fastigheten efter ett VA-arbete eller en vattenavstängning. Detta är ofarligt.

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Tillbaka till nyheter