Samråd för Röstånga avloppsreningsverk

16 december, 2020

Svalövs kommun planerar genom Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB att ansöka om frivilligt tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt verksamhet vid Röstånga avloppsreningsverk i Svalövs kommun.

Läs mer 

Tillbaka till nyheter