Samråd för Röstånga avloppsreningsverk

Samråd för Röstånga avloppsreningsverk

16 december, 2020

Svalövs kommun planerar genom Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB att ansöka om frivilligt tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt verksamhet vid Röstånga avloppsreningsverk i Svalövs kommun.

Läs mer 

Tillbaka till nyheter