Samråd

Vad är ett samråd?

Samråd innebär att ett förslag som rör vatten eller avlopp, där till exempel fastighetsägare eller andra som berörs av förslaget, har möjlighet att lämna synpunkter. Samråd är till för att samla information i ett tidigt skede som kan påverka slutresultatet. Samråd är en del i olika tillståndsansökan som beviljas av myndigheter, till exempel länsstyrelsen och Mark- och Miljödomstolen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window