Risk för missfärgat vatten i samband med VA-arbete i Grevie 1/7

29 juni, 2015

I samband med att NSVA utför vattenledningsarbete finns det risk för missfärgat vatten i delar av Grevie. Arbetet pågår onsdag 1 juli cirka kl 8-16.

Berört område: Järnvägsgatan, Timmervägen, Industrivägen, Skolgatan, Märgelvägen, Solhemsvägen, Vårvägen samt närliggande adresser. 

– Vi uppmanar kunder på berörda adresser att undvika att tvätta och diska medan vårt arbete pågår. Vi ber om överseende med de besvär detta kan medföra, säger Anders Hjärpe, gruppchef Rörnät på NSVA.

Även efter avslutat arbete kan det förkomma missfärgningar. Medan VA-arbetet pågår, undvik att spola vatten om det är missfärgat. Efter avslutat arbete spola kallvatten tills eventuella missfärgningar försvinner.

Vid ytterligare frågor kontakta NSVA på tel 010-490 97 00. För löpande information om driftstörningar se www.nsva.se/driftinfo som NSVA uppdaterar dygnet runt.

Tillbaka till nyheter