Pressinbjudan: Kokningsrekommendation i centrala och norra Helsingborg samt Höganäs kommun

22 augusti, 2016

Tarmbakterier har upptäckts vid provtagning av dricksvattnet i Helsingborgs stad och Höganäs kommun. Som en säkerhetsåtgärd utfärdas kokningsrekommendation i centrala och norra Helsingborg och hela Höganäs kommun. Med anledning av detta bjuder NSVA, Höganäs kommun, Helsingborgs stad och Sydvatten in till en pressträff på Öresundsverket, Atlantgatan 8, klockan 16.00 idag, måndagen den 22 augusti.

Kokrekommendationen innebär att berörda ska koka sitt dricksvatten och vatten till matlagning fram tills vattenproverna är godkända. Höganäs kommun rekommenderar samtliga invånare i Höganäs kommun att göra detsamma. Nya provsvar väntas tidigast klockan 22.00 onsdag kväll.

Helsingborg och Höganäs får vatten från Sydvatten via vattenverket Örbyverket i Helsingborg. Sydvattens provtagning visar ingen förekomst av bakterier i det vatten som lämnar Ringsjöverket.

För att säkerställa dricksvattenkvaliteten tar NSVA, Sydvatten och Höganäs kommun kontinuerligt vattenprover på ett antal platser runt om i ledningsnäten. Den senaste veckan har låga halter av bakterier påträffats i några av Sydvattens provpunkter på ledningsnätet inom Helsingborg och Höganäs. NSVA har därefter tagit extra prover på NSVAs ledningsnät. De första var helt rena, men analyssvaren på proven som togs under fredagen och som kom NSVA tillhanda söndag eftermiddag visade på förekomst av tarmbakterien enterokocker.

– Det är enbart på en provtagningspunkt i Berga industriområde som vi har hittat enterokocker, men resultatet är tyvärr otjänligt och därför vill vi som en säkerhetsåtgärd uppmana alla berörda kommuninvånare i centrala och norra Helsingborg att koka sitt dricksvatten och vattnet till matlagning. Vi har avvaktat med information fram tills nu eftersom vi har behövt analysera provsvaren ytterligare och få en samlad bild av läget, säger Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten på NSVA.

Berört område: Centrala och norra Helsingborg

Det är inte hela Helsingborgs kommun som berörs av kokningsrekommendationen. Det drabbade området går från Fältarpsvägen och norrut. På kartan här nedanför ser ni området som berörs.


Kokningsrekommendationen gäller inte övriga kommuner inom NSVA (det vill säga Bjuv, Båstad, Landskrona, Svalöv och Åstorp).

Höganäs kommun får också dricksvatten från Sydvatten. Därför har även Höganäs kommun gått ut med en kokningsrekommendation.

Ängelholms kommun, som också får en del av sitt dricksvatten från Sydvatten, påverkas inte av kokningsrekommendationen. Ängelholms kommun har preliminärt stängt av vattnet från sin Sydvattenledning.

NSVA arbetar för att åtgärda problemet

I dagsläget är det fortfarande oklart hur bakterierna har kommit in i dricksvattnet. NSVA arbetar för fullt för att lokalisera problemet.

– Vi har utökad provtagning i Helsingborg och klorerar vattnet i vattentornet. Detta medför doft av klor, vilket är ofarligt. För att få ökad genomströmning av det klorerade vattnet genomförs kraftiga spolningar, vilket kan medföra lägre tryck i vissa områden, säger Jonas Håkansson.

Kokningsrekommendationen gäller tills vattenproverna är godkända i Helsingborgs stad och Höganäs kommun.

Hur kokar man vattnet så att det blir helt bra?
Vattnet ska kokas upp så att det bubblar, då har det nått en temperatur på 100°C och det räcker. Vattnet behöver sedan inte koka under en viss tid utan det räcker med att vattnet har kokat upp.

Läs mer om vad en kokningsrekommendation innebär

Vi uppdaterar vår hemsida, www.nsva.se/driftinfo, så fort vi har ny information att gå ut med.

Välkommen till pressträff på Öresundsverket, Atlantgatan 8, klockan 16.00 idag, måndagen den 22 augusti.


Vilka medverkar på pressträffen?

Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten, NSVA

Fredrik Arthursson, VA-chef, Höganäs kommun

Åsa Håkansson, teknisk chef, Sydvatten

Britt-Marie Pott, processingenjör, Sydvatten

Tillbaka till nyheter