NSVA rekommenderar boende i delar av Torekov att koka vatten för mat och dryck

21 januari, 2016

Den 20 januari inträffade en akut vattenläcka på Lantmannagatan i Torekov. Läckan är nu lagad, men kunder med kommunalt vatten som har berörts av läckan ombeds att koka vattnet efter reparationen.

38 hushåll omfattas av kokrekommendationen. De berörda adresserna är Åldermansgatan, Lantmannagatan, Ringaregatan, Södra Råbäcksgatan och Jägaregatan. Övriga kunder i området berörs inte av kokrekommendationen. Information om när kokrekommendationen hävs publiceras på www.nsva.se/driftinfo.

– Kokrekommendationen är en försiktighetsåtgärd till följd av problem vid lagningen av läckan orsakat av det kalla vädret. Rekommendationen kvarstår tills vi har två på varandra godkända vattenprover. Vi räknar med att det dröjer tills efter helgen, säger Andreas Waldén, avdelningschef Rörnät på NSVA.

Under dagen kommer NSVA att spola dricksvattenledningarna via brandposter i korsningarna Södra Råbäcksgatan/Åldermansgatan samt Jägaregatan/Lantmannagatan varför det kan bli halt i dessa områden.

NSVA kommer även att klorera vattnet i området under dagen, vilket kan medföra en svag lukt och smak av klor. Detta kan även märkas i övriga delar av Torekov. Att klorera efter en vattenläcka är en normal driftåtgärd och helt ofarligt.

Eventuella frågor hänvisas till vår kundservice på tel 010-490 97 00.

Tillbaka till nyheter