NSVA inför bevattningsförbud i Båstads kommun

3 juli, 2018

NSVA inför bevattningsförbud i Båstads kommun från och med den 3 juli 2018. Orsaken är den höga vattenkonsumtionen i kombination med det varma vädret. Dricksvattnet får endast användas till personlig hygien, mat och dryck. Läget är mycket allvarligt i Torekov som riskerar att bli utan vatten om förbrukningen inte minskar.

Det är nu förbjudet att använda kommunalt vatten till:

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare
  • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad
  • högtryckstvätt för att exempelvis tvätta fasader, fordon, med mera

Bevattningsförbudet har blivit mer omfattande. Tidigare innebar ett bevattningsförbud i Båstad att man endast fick vattna med kanna eller vattenslang i handen och inte ha vattenspridare kopplade till det kommunala dricksvattennätet.

– Det förra bevattningsförbudet var ett gammalt politiskt beslut. Det nya som vi har tagit fram är anpassat efter dagens förutsättningar, lagar och användning av dricksvatten. Pooler nämndes till exempel inte alls i det gamla bevattningsförbudet, säger Jonas Håkansson, avdelningschef Dricksvatten på NSVA.

Om du bryter mot bevattningsförbudet

Om du som kund bryter mot bevattningsförbudet kan NSVA stänga vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd av LAV – Lagen om Allmänna Vattentjänster. NSVA övervakar dricksvattenförbrukningen kontinuerligt och kommer att besöka områden där förbrukningen avviker från normal konsumtion.

– Vår personal kommer att knacka dörr och informera om bevattningsförbudet där det behövs. Upplys gärna era familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater och grannar om att det råder bevattningsförbud, säger Jonas Håkansson.

Läget mycket allvarligt i Torekov

Dricksvattenförbrukningen har ökat kraftigt under helgen och är alldeles för hög i hela Båstads kommun, men läget är värst i Torekov. Minskar inte förbrukningen kommer vattnet att ta slut i Torekov inom kort.

– Tittar man på bifogad graf visr den en viss nedgång av dricksvattenproduktionen det senaste dygnet. Detta beror på minskad kapacitet i våra brunnar eftersom grundvattennivån har sjunkit så mycket, säger Jonas Håkansson.

Om vattnet tar slut

Grundvattenmagasinen i Båstads kommun är begränsade, vilket innebär att det är svårt att få vattnet att räcka till vid hög förbrukning. Detta gäller särskilt under sommarhalvåret när mer vatten används. När vattnet tar slut i vattentäkterna är nästa steg att köra dricksvatten med tankbilar, vilket kommer att bli oerhört dyrt och komplicerat. Tomma vattenledningar skapar även problem för räddningstjänsten. Om en brand skulle uppstå finns inget vatten till släckningsarbetet.

Efter att det har varit tomt och vattnet kommer tillbaka i ledningarna införs kokningsrekommendation av dricksvattnet vilket innebär att allt vatten till mat och dryck måste kokas innan det används.

– Detta är ett läge vi verkligen vill undvika för det försvårar vardagen oerhört, både för den enskilda individen och för kommunala verksamheter som till exempel vård och omsorg. Tomma vattenledningar innebär att du inte kan spola i toaletten eller duscha och måste hämta vatten i en nödvattentank. Dessutom blir det ett kostsamt och krävande arbete att få rätt på dricksvattenkvaliteten igen, säger Jonas Håkansson.

Vid frågor kring bevattningsförbudet, kontakta NSVAs kundservice via mejl kundservice@nsva.se eller telefon 010- 490 97 00.

Inget bevattningförbud i övriga NSVA-kommuner
Bevattningsförbudet som NSVA har utfärdat gäller enbart Båstads kommun, men uppmaningen om att spara på vatten gäller i samtliga NSVAs ägarkommuner Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Läs mer på nsva.se/sparavatten och www.nsva.se/bevattningsforbud

Tillbaka till nyheter