NSVA genomför årlig spolning i Svalövs kommun

27 september, 2016

Under oktober månad sker spolning av vattenledningar i Svalövs kommun. Denna gång kommer spolningen att utföras med hjälp av luft och vatten. På grund av risk för missfärgat vatten samt luft i ledningarna uppmanar NSVA berörda fastigheter att inte använda vatten medan arbetet pågår.

– Spolningar görs för att omsätta vattnet och rensa vattenledningar från eventuell sediment och biopartiklar som kan bildas i ledningsnät. Dessa är ofarliga men kan bidra till missfärgning av vattnet vid hastiga flödesförändringar, säger Dejan Tucakov, VA-ingenjör på NSVA.

Arbetet utförs vardagar mellan kl 8-16 den 3 oktober till den 26 oktober. Se karta och datum när det är spolning i kommunens olika tätorter på www.nsva.se/driftinfo. Medan arbetet pågår är det stor risk för missfärgat vatten samt luft i ledningarna. Det kan även bli dåligt tryck och eventuellt inget vatten alls.

– Missfärgningar i vattnet är ofarligt, men kan om de är rikliga skada disk- och tvättmaskiner. Det är inte heller så trevligt att använda för mat och dryck. Vi uppmanar därför kunder i området att inte använda vatten medan arbetet pågår. Om vatten används samtidigt som spolning pågår finns det även risk för att luft dras in i fastigheternas vattenledningar. För att undvika de problem detta kan medföra ber vi berörda att tappa upp vatten för eget behov dagtid dessa dagar. Vi ber om överseende med de problem detta eventuellt orsakar, fortsätter Dejan Tucakov.

Efter kl 16 samt före kl 8 går det att använda vatten som vanligt. Efter avslutat arbete kan det vara luft och missfärgningar i vattnet. Då är rekommendationen att spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Det är vanligt att missfärgat vatten blir stående i vattenledningarna inne i fastigheten efter ett VA-arbete eller en vattenavstängning. Detta är ofarligt.

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Tillbaka till nyheter