NSVA genomför årlig spolning i Åstorps kommun i Hyllinge och Åstorp

24 april, 2017

Under april och maj sker spolning av vattenledningar i Hyllinge och Åstorp. NSVA förväntar sig inga störningar under arbetets gång, men det finns risk för sämre tryck i kranarna, missfärgat vatten och att kunder blir utan vatten ett tag.

Spolningen, som bidrar till att hålla god vattenkvalitet, kommer att utföras vardagar klockan 8.00- 16.00 mellan den 27 april och 31 maj (ej helger). Arbetet börjar i Hyllinge torsdagen den 27 april och avslutas där tisdagen den 9 maj. Spolningen i Åstorp börjar torsdagen den 4 maj och pågår till och med onsdagen den 31 maj. Eventuella ändringar i tidplanen meddelas på NSVAs webb.

NSVA förväntar sig inga störningar, men medan spolningsarbetet pågår kan kunder uppleva sämre tryck och missfärgat vatten, i enstaka fall även bli utan vatten.

– Spolningar görs för att omsätta vattnet och rensa vattenledningar från eventuellt sediment och biopartiklar som kan bildas i ledningsnät. Dessa är ofarliga men kan bidra till missfärgning av vattnet vid hastiga flödesförändringar. Om vattnet är missfärgat rekommenderar vi man spolar kallvatten med högsta tryck tills missfärgningen försvinner innan man använder vattnet till dryck och tvätt, säger Dejan Tucakov, VA-ingenjör på NSVA.

Kvidinge tätort kommer också att spolas, men i nuläget är datumen inte klara.

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Tillbaka till nyheter