NSVA genomför årlig spolning av VA-ledningar i Bjuv

28 september, 2017

Från och med måndagen den 2 oktober och cirka fem veckor framåt sker spolning av vattenledningar i Bjuvs kommun. NSVA förväntar sig inga störningar under arbetets gång, men det finns risk för sämre tryck i kranarna och missfärgat vatten.

Spolningen, som bidrar till att hålla god vattenkvalitet, kommer att utföras vardagar klockan 8.00- 16.00 mellan den 2 oktober och 3 november (ej helger). På NSVAs webb finns en karta med beräknade hålltider.

NSVA förväntar sig inga störningar, men medan spolningsarbetet pågår kan kunder uppleva sämre tryck och missfärgat vatten, i enstaka fall även bli utan vatten. Man påverkas den eller de dagar som spolningen sker i ens närområde, inte annars.

– Spolningar görs för att omsätta vattnet och rensa vattenledningar från eventuellt sediment och biopartiklar som kan bildas i ledningsnät. Dessa är ofarliga men kan bidra till missfärgning av vattnet vid hastiga flödesförändringar. Om vattnet är missfärgat rekommenderar vi man spolar kallvatten med högsta tryck tills missfärgningen försvinner innan man använder vattnet till dryck och tvätt, säger Dejan Tucakov, VA-ingenjör på NSVA.

Mer information om tidplan för spolning i Ekeby kommer senare. Billesholm kommer inte att spolas mer i år då detta gjordes i våras.

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo

Tillbaka till nyheter