Läget är akut – respektera bevattningsförbudet

15 juni, 2020

Igår införde NSVA bevattningsförbud i Båstads kommun med omedelbar verkan. Förbudet gav inte tillräckligt stor effekt och i natt var det nästan tomt i reservoaren i Torekov. Situationen är mycket allvarlig och Båstads kommun riskerar att bli utan vatten om inte förbrukningen minskar.

Läget är mest kritiskt i Torekov med omnejd, men även i Båstad är läget allvarligt.

– Vi kan inte nog betona hur viktigt det är att produktionen av dricksvatten är högre än förbrukningen, annars riskerar dricksvattnet att helt ta slut i täkterna. Alla måste dra sitt strå till stacken och respektera bevattningsförbudet, säger Jonas Håkansson, chef avdelningen Dricksvatten på NSVA.

Under bevattningsförbudet gäller följande

Kommunalt dricksvatten får under bevattningsförbudet endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Under bevattningsförbudet är det förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till att:

  • Bevattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare (bevattning får ske med vattenkanna).
  • Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
  • Fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.
  • Högtryckstvätta exempelvis fasader och fordon.

Om du bryter mot bevattningsförbudet

Om du som kund bryter mot bevattningsförbudet kan NSVA stänga vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd av LAV – Lagen om Allmänna Vattentjänster.

Om vattnet tar slut

Om bevattningsförbudet inte hörsammas och dricksvattnet tar slut kommer NSVA att placera ut nödvattentankar så att berörda invånare kan klara sina mest grundläggande behov. Om vattnet tar slut drabbas viktiga samhällsfunktioner hårt. Till exempel står räddningstjänsten utan möjlighet att släcka bränder med kommunalt vatten och sjukvården får svårt att fungera.

Efter att vattenledningarna har stått tomma måste dricksvattnet kokas tills vi har fått godkända vattenprover. Det tar minst tre dagar.

– Att stå utan vatten är ett läge vi behöver undvika eftersom det försvårar vardagen oerhört, både för den enskilda individen och för viktiga samhällsfunktioner. Tomma vattenledningar innebär att du inte kan spola i toaletten eller duscha och måste hämta vatten i en nödvattentank. Dessutom blir det ett kostsamt och krävande arbete att få rätt på dricksvattenkvaliteten igen, säger Jonas Håkansson.

Spara vatten-tips finns samlade på www.nsva.se/sparavatten.

Vid frågor kring bevattningsförbudet, kontakta NSVAs kundservice via mejl kundservice@nsva.se eller telefon 010-490 97 00.

Tillbaka till nyheter