Kapacitetsprovningar av Säby tryckstegningsstation

5 april, 2019

NSVA bygger om Säby tryckstegningsstation för inkommande dricksvatten till Landskrona stad. Vi är nu i slutfasen av invändiga installationsarbeten för uppgradering av anläggningen med modernare komponenter och processer. När detta inom kort är klart så kommer vi att påbörja funktions- och kapacitetsprovningar av anläggningen, vilket vi planerar göra under vecka 15-17.

När provning av utrustning pågår kan boende i Landskrona tätort uppleva ändrat tryck och flöde i ledningarna. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.

-Projektet har hela tiden följt uppsatt tidsplan. Vi har ökat driftsäkerheten inför framtiden och ser fram emot driftsättning, säger projektledare Jenny Juliusson. 

Tillbaka till nyheter