Ombyggnad av tryckstegring för ökad driftsäkerhet

Pågående projekt 2016-06-13 10:00
Landskrona: Säby

Med början i höst kommer NSVA att bygga om Säby tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten till Landskrona stad. Arbetet medför ökad driftsäkerhet samt minskade driftkostnader. 

Startdatum: 2016-10-01 00:00 Beräknas klart:Hösten 2017

Bilden ovan visar Säby tryckstegringsstation som den kommer att se ut exteriört efter ombyggnaden. Arkitektskiss: Projektengagemang VattenPartner AB/NSVA.

Landskrona stad får sitt dricksvatten från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Vattnet transporteras i långa ledningar och när det kommer till Landskrona når det först en tryckstegringsstation. Där höjs och utjämnas vattentrycket innan det pumpas vidare till konsumenter runt om i kommunen. Läs mer om vattnet i Landskrona.


Detta gör vi

Nuvarande tryckstegringsstation är från 1960-talet och behöver moderniseras, dels för att öka driftsäkerheten men också för att minska kostnaderna för driften av anläggningen.

Arbetet påbörjas i höst och beräknas vara helt klart hösten 2017.

Så påverkas du

I oktober påbörjas förberedande arbete, bland annat i form av omkopplingsarbete. Medan detta pågår kommer några delar av Landskrona att bli utan vatten under korta stunder. Information om detta kommer när det närmar sig. I övrigt väntas inte arbetet påverka några kunder.

Entreprenör

Upphandling görs under hösten

Kontaktperson

Jenny Juliusson, projektledare, NSVA, tel 010-490 97 19