Ombyggnad av tryckstegring för ökad driftsäkerhet

Pågående projekt 2016-06-13 10:00
Landskrona: Säby

NSVA bygger om Säby tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten till Landskrona stad. Arbetet medför ökad driftsäkerhet samt minskade driftkostnader. 

Startdatum: 2016-10-01 00:00 Beräknas klart:Våren 2018

Bilden ovan visar Säby tryckstegringsstation som den kommer att se ut exteriört efter ombyggnaden. Arkitektskiss: Projektengagemang VattenPartner AB/NSVA.

Ombyggnaden av Säby tryckstegringsstation har påbörjats för att öka driftsäkerheten av dricksvatten inför framtiden i Landskrona kommun. Kommunen får sitt dricksvatten från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Vattnet transporteras i ledningar från Ringsjöverket till Landskrona där det först når en tryckstegringsstation. I denna höjs och utjämnas vattentrycket innan det pumpas vidare till konsumenter runt om i kommunen.

Nuvarande tryckstegringsstation är från 1960-talet och behöver moderniseras, dels för att öka driftsäkerheten men också för att minska kostnaderna för driften av anläggningen. Läs mer om vattnet i Landskrona.


Detta gör vi

Tidslinje över arbetet vid Säby tryckstegringsstation 2017-2018.

Inom den närmaste tiden kommer förberedande arbete att påbörjas på Säby Pumpstation, till exempel att ta upp nytt dörrhål och göra förberedande rörabete i befintlig byggnad. Efter detta kommer vi att påbörja läggningsarbete av den förbiledning som ska användas då pumpstationen byggs om. Arbetena kommer att pågå under april till juni.

Huvudarbetet med ombyggnaden beräknas påbörjas i september, och pågår under hösten och vintern. Driftstart är planerad till våren 2018.

Under maj till oktober kommer även Sydvatten att göra arbete vid pumpstation. De drar en ny vattenledning in till området och bygger en ny kammare inne på pumpstationstomten.

 

Så påverkas du

Vattnet kommer att flöda som vanligt i ledningarna under byggtiden, dock kan någon uppleva olägenhet av byggtrafik och eventuellt ljud från byggarbetsplatsen.

Grönytan och lekplatsen kommer att stängas av för att förhindra personskador.


Kontaktperson

Jenny Juliusson, projektledare, NSVA, tel 010-490 97 19, jenny.juliusson@nsva.se