Information om faktureringen i Örkelljunga kommun

Information om faktureringen i Örkelljunga kommun

29 december, 2021

Just nu är det många som kontaktar oss om sina fakturor. Det gör att vi har långa handläggningstider. Men alla kommer att få svar på sina frågor. Alla ärenden som kommer in registreras och vi hanterar dem så snart vi kan. 

Finns det tvivel kring om en faktura är rätt, undersöker vi den noggrant. Skulle det visa sig att det fortfarande finns felaktigheter kommer den att rättas. Vi är hemskt ledsna för problemen som uppstått och arbetar för att lösa dem så fort som möjligt.

Är dina frågor mer generella, finns det en fakturaförklaring. Där finns också svar på hur momsen är beräknad.

Uppdatering – förfallodatum flyttas fram
Med anledning av att många kontaktar oss angående sin faktura har vi valt att flytta fram förfallodatumet för senaste fakturan till den 31 januari 2022.

Tillbaka till nyheter