Dricksvattenförsörjningen löper på i vanlig ordning

Dricksvattenförsörjningen löper på i vanlig ordning

14 april, 2020

Det finns ingen anledning till oro att dricksvattnet ska ta slut, vare sig i NSVA-kommuner eller i övriga Sverige.

Igår, den 13 april, uttalade MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) på sin presskonferens att dricksvattenförsörjningen på sikt kan vara hotad. Det finns ingen anledning till oro. Dricksvattenförsörjningen löper på i vanlig ordning.

NSVA har sedan länge utarbetade planer för hur vi ska agera om en kris uppstår, till exempel vid en pandemi. Ett fortlöpande arbete med att säkra vattenförsörjningen görs varje dag av oss på NSVA. I det arbetet finns rutiner och kontroller så att kemikalier finns tillgängliga för att kunna tillverka dricksvatten.

Läs mer om dricksvattnet inom NSVA

MSB presskonferens den 13/4  Cirka 11:30 in i presskonferensen kommer uttalandet som MSB sedan har justerat

Branschorganisationen Svenskt Vatten har svarat på MSB:s uttalande via tidningen Cirkulation den 13/4

Tillbaka till nyheter