Årlig spolning i Svalövs kommun

1 april, 2020

Med start måndag 6 april kommer NSVA att påbörja de årliga spolningarna av huvudvattenledningarna i Svalövs kommun. Spolningarna görs för att säkra en god vattenkvalitet. Spolningarna beräknas pågå till slutet av maj och kommer att pågå under vardagar kl 07:30-15:30, dock inte under helgdagar.

Arbetet kommer att genomföras enligt schemat nedan. Vi kan inte uppge exakta datum eller tider för specifika områden då spolningsschemat kan komma att justeras under arbetets gång.

6-17 april: Tågarp, Billeberga och Teckomatorp.
Arbetet är planerat att börja i Tågarp, fortsätta i Billeberga och avslutas i Teckomatorp.

27 april-13 maj: Svalövs tätort inklusive Torrlösa

18-22 maj: Kågeröd

25-29 maj: Röstånga

Det är ovanligt med störningar under spolningsarbetet. Men i enstaka fall kan kunder uppleva sämre tryck och missfärgat vatten.

– I samband med spolning kan missfärgat vatten förekomma. Det är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart innan du använder det till dryck och tvätt, säger Lars Horrdin, VA-ingenjör på avdelningen Rörnät, NSVA.

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo

Tillbaka till nyheter