Årlig spolning av vattenledningarna i Ekeby, Billesholm och Bjuv

31 oktober, 2018

Under perioden 12 november – 30 november sker spolning av vattenledningar i Ekeby, Billesholm och Bjuv. NSVA förväntar sig inga störningar under arbetets gång, men det finns risk för sämre tryck i kranarna och missfärgat vatten.

Spolningen, som bidrar till att hålla god vattenkvalitet, kommer att utföras vardagar (ej helgdagar) klockan 08:00 – 15:30.

Ekebys huvudvattenledningar spolas under perioden 12/11 – 16/11 och huvudvattenledningarna i Billesholm och Bjuv spolas 19/11 – 30/11. 

NSVA förväntar sig inga störningar, men medan spolningsarbetet pågår kan kunder uppleva sämre tryck och missfärgat vatten, i enstaka fall även bli utan vatten. Man påverkas den eller de dagar som spolningen sker i ens närområde, inte annars.

– I samband med spolning finns risk för missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen innan du använder det till dryck och tvätt, säger Anders Olsson, arbetsledare på avdelning Rörnät på NSVA.

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo

Kontaktperson: Anders Olsson, arbetsledare, avdelning Rörnät, NSVA.

E-post: anders.olsson@nsva.se Tel: 010-490 98 19

Tillbaka till nyheter