Är din faktura ovanligt hög?

Är din faktura ovanligt hög?

25 februari, 2021

Är din förbrukning högre än den brukar vara kan det bero på olika saker. Det kan bero på din vattenanvändning faktiskt ökar, men det kan också bero på att du har en vattenläcka någonstans.

Ökad användning

Har ni blivit fler i hushållet kan det vara en naturlig förklaring till varför förbrukningen ökat. I nuvarande situation med pandemin som råder är vi också hemma mer än vanligt, vilket också kan förklara ökningen.

Vattenläcka

En droppande vattenkran eller en läckande toalett kan snabbt bli många kubikmeter. Det kan också förekomma vattenläckor som man inte ser. Om du har haft en hög förbrukning som inte går att förklara och det inte finns ett synligt läckage, kan det finnas en dold vattenläcka som måste åtgärdas så fort som möjligt.

Om du misstänker en dold vattenläcka kan du göra en nattavläsning eller kontrollera fastighetens vattenledningssystem. Läs mer om du hur du går tillväga.

Om du misstänker att du har en vattenläcka behöver du kontakta en VVS-firma för att få hjälp att åtgärda läckan.

Tillbaka till nyheter