Är din faktura ovanligt hög?

Är din faktura ovanligt hög?

7 september, 2021

Är din förbrukning högre än den brukar vara, kan det bero på olika saker. Det kan till exempel bero på att din vattenanvändning faktiskt har ökat, att du rapporterat in mätarställningen för sällan eller att du har en vattenläcka någonstans.

Ökad användning

Har ni blivit fler i hushållet kan det vara en naturlig förklaring till varför förbrukningen ökat. I nuvarande situation med pandemin som råder är vi också hemma mer än vanligt, vilket också kan förklara ökningen. Andra orsaker kan vara bevattning eller poolfyllning.

Vattenläcka

En droppande vattenkran eller en läckande toalett kan snabbt bli många kubikmeter. Det kan också förekomma vattenläckor som man inte ser. Om du har haft en hög förbrukning som inte går att förklara och det inte finns ett synligt läckage, kan det finnas en dold vattenläcka som måste åtgärdas så fort som möjligt.

Om du misstänker en dold vattenläcka kan du göra en nattavläsning eller kontrollera fastighetens vattenledningssystem. Läs mer om du hur du gör en nattlig avläsning.

Om du har en vattenläcka behöver du kontakta en VVS-firma för att få hjälp.

Efterdebitering av förbrukning

Har du nyligen lämnat din mätarställning till oss kan det ha påverkat din faktura. Du faktureras efter en beräknad förbrukning som korrigeras när du lämnar in din mätarställning. Har du använt mer vatten än vad som har beräknats, görs en efterdebitering av vattenförbrukningen.

Din faktura är uppdelad i fasta avgifter och rörliga avgifter (gäller inte Båstad som endast har fasta avgifter). Den rörliga avgiften styrs av den senaste avläsningen som har lämnats till oss. Vid en efterdebitering är det den nästsista avläsningen fram till den aktuella avläsningen som justeras.

Viktigt att regelbundet lämna in mätarställning

Vi rekommenderar att du läser av din vattenmätare och rapporterar in mätarställningen varje gång du får din faktura från oss. På så vis blir din beräknade förbrukning så nära din verkliga förbrukning som möjligt. Genom att ha koll på din årsförbrukning kan du också lättare upptäcka vattenläckor i din fastighet. Läs mer om att läsa av vattenmätaren.

Förstå fakturan

På din faktura ser du den senaste avläsningen (1) och den beräknade årsförbrukningen (2). Den beräknade årsförbrukningen är baserad på den senaste avläsningen. Vill du se tidigare årsförbrukning kan logga in på din kundsida och titta på tidigare fakturor.

Den debiterade kostnaden för senaste perioden (3) redovisas längst ner. Har inte mätarställningen rapporterats till oss blir båda posterna baserade på den beräknade förbrukningen som i detta exempel.

Fakturaförklaring förbrukning

Tillbaka till nyheter