Antagna vattentjänstplaner i NSVA:s ägarkommuner

Antagna vattentjänstplaner i NSVA:s ägarkommuner

11 mars, 2024

Efter remissrunda och utställning har de första vattentjänstplanerna blivit antagna av kommunfullmäktige i Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Örkelljunga.

För första gången har NSVA tagit fram vattentjänstplaner för våra ägarkommuner. Ändringar i lagen om allmänna vattentjänster ställer krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan.

En vattentjänstplan ska visa kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster, det vill säga försörjning av vatten och avlopp. Vattentjänstplanerna ska, precis som kommunernas översiktsplaner, aktualiseringsprövas minst var fjärde år.

Våra ägarkommuners vattentjänstplaner publiceras på vår webb när de har publicerats på respektive ägarkommuns webbsida.

Tillbaka till nyheter