Ytterligare ett vattentorn planeras i Helsingborg

4 september, 2015

För att förstärka det regionala systemet för vattendistribution planerar NSVA och Helsingborgs stad att bygga ytterligare ett vattentorn i Helsingborg. Vattentornet ska placeras intill Österleden i höjd med Filbornavägen. Planerad byggstart är 2018. Under hösten pågår arbete med hur det nya vattentornet ska se ut. 

Helsingborgs nuvarande vattentorn är byggt i början av 1960-talet och kommer att fortsätta vara i drift även när det nya vattentornet är på plats.

– Det nya vattentornet är en del av ett större projekt för att trygga den framtida vattenförsörjningen och möjliggöra fortsatt expansion i regionen. NSVA har under de senaste åren gjort stora investeringar i form av två nya huvudvattenledningar mellan vattenverket Örbyverket och det befintliga vattentornet på Fredriksdal. Med ytterligare ett vattentorn ökar vi säkerheten markant och kan tryggt stänga det ena vid större underhålls- eller renoveringsbehov, säger Mats Henriksson, specialist inom vattendistribution på NSVA.

De tre arkitektbyråerna Tengboms, Wingårdh Arkitektkontor och Liljewall arkitekter har genom upphandling valts ut för att via parallella uppdrag ta fram gestaltningsförslag
för Helsingborgs nya landmärke. Eftersom ett vattentorn håller många år, kanske uppåt 100 år, är det inte ett uppdrag som hör till vanligheterna. Endast en av de tre upphandlade arkitektbyråerna har tidigare erfarenhet av just vattentorn, nämligen Tengboms som designade ett tiotal vattentorn i början av förra seklet, bland annat Hässleholms vattentorn från 1910.

Uppdraget innebär gestaltningen av vattentornet, två lågreservoarer, pumphus samt omgivande miljö. Gestaltning av det nya vattentornet planeras vara klar till våren.

– Vattentornet blir ett nytt landmärke för staden som kommer att synas för alla som passerar på Österleden varje dag. Det ska också bli något positivt i stadens siluett och för de som bor i närheten, kanske kommer vattentornet även att synas från havet och motorvägen. Det är därför av vikt att det blir en bra gestaltning, säger Torgny Johansson, delprojektledare för de parallella uppdra­gen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad.

Förutom alla helsingborgare får även Höganäs och delar av Ängelholm sitt dricksvatten via Örbyverket i Helsingborg. Det innebär att närmare 200 000 invånare och en mängd företag och industrier i regionen ska garanteras ett säkert dricksvatten. Inom några år väntas även södra Båstad få vatten via Örbyverket.

Kontaktpersoner:

Torgny
Johansson, delprojektledare för de parallella uppdra­gen, Stadsbyggnadsförvaltningen,
Helsingborgs stad, tel 042-10 74 95

Mats Henriksson, specialist dricksvattendistribution NSVA, tel 010-490 97 73

Jonas
Malmgren, projektledare NSVA, tel 010-495 87 28

Tillbaka till nyheter