Vinnova bidrar med fyra miljoner till ny testbädd inom vatten och avfall i Helsingborg

24 november, 2015

Vinnova har beviljat närmare fyra miljoner i bidrag för projektet RECO LAB, som ska byggas på Öresundsverket i Helsingborg. Det är en testbädd inom vatten, avlopp och matavfall som kan bidra till att utveckla det nya systemet för insamling och hantering av mat- och toalettavfallet som ska införas i H+ området i Helsingborg. Testbädden ska vara klar 2019.

Måndagen den 23 november kom beskedet att Sveriges innovationsmyndighet Vinnova beviljar närmare fyra miljoner kronor i bidrag till projektet RECO LAB. Projektet kommer att drivas av Helsingborgs stad, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) och Nordvästra Skånes Renhållning (NSR) tillsammans med en mängd partners. Vinnovas motivering lyder:

En trovärdig och stark ansökan som adresserar ett viktigt område med stark miljö- och tillväxtpotential. Testbädden kommer att utvecklas som en del av ett större stadsförnyelseprojekt i Helsingborg vilket bedöms vara av stort värde och kommer att skapa viktiga synergieffekter. Det finnas goda möjligheter att skapa en unik testbädd inom vatten och avfall samt därmed bidra till utvecklingen av nya innovativa produkter och lösningar. Fokus på beteendestödjande insatser, studier och påverkan ses också som ett positivt inslag.

Aktörskonstellationen bedöms som stark och har en relevant sammansättning av aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor. Behovsägare finns med i satsningen och det finns även en tydlig lokal förankring.

Testbädden RECO LAB skapas i direkt anslutning till en toppmodern utvecklingsanläggning intill stadsförnyelseområdet H+. Den ska vara en öppen, fysisk och virtuell testmiljö och mötesplats för privata och offentliga aktörer tillsammans med akademin. Där utvecklas nya tekniska lösningar och tjänster inom vatten och avfall i förbindelse med att ett unikt sorterande avlopps- och avfallssystem installeras. Detta ger möjligheter för hållbara processer och lösningar för framtidens städer.

 – Vinnovas positiva besked är ett kvitto på att satsningen på att införa ett nytt system, för att hantera toalett- och matavfall som uppstår i våra bostäder, är viktig och har stor potential. Med testbädden vill vi göra det möjligt för aktörer att forska och utveckla inom hela kedjan från tekniska laboratorietester till beteendestödjande kommunikation för både insamling och behandling med de boende i fokus, säger Marinette Hagman, ansvarig för forskning och utveckling på NSVA.

Stadsförnyelseprojektet H+ syftar till att utveckla ett hamn- och industriområde i centrala Helsingborg till flera nya stadsdelar som ska ge plats för nya invånare, företag och mötesplatser. Området ska vara förebild för stadsutveckling med en hållbar social, kulturell och fysisk miljö.

 – Det nya systemet för hantering av toalett- och matavfall bidrar till utvecklingen av framtidens hållbara stad. Inom projektet vill vi också skapa en arena för att testa och utveckla ny teknik som kan exporteras. Med den nya testbädden stödjer vi utvecklingen av en innovationskultur av hög internationell standard som skapar miljö- och samhällsnytta. Något som också går i linje med stadens vision om att skapa tillväxt, säger Anders Landsbo, projektledare för H+ projektet.

Projektet genomförs som ett samverkansprojekt mellan akademi, offentliga och privata aktörer. Utöver de ovan nämnda deltar EkoBalans Fenix, WIN, Inuse Experience, Jets Sverige, Lunds universitet, Rhetikfabriken, Sustainable Business Hub Scandinavia, Sveriges lantbruksuniversitet, Sweden Water Research, Tyréns och WSP Sverige i projektet RECO LAB.

För mer information kontakta:

Marinette Hagman, ansvarig för forskning och utveckling på NSVA, telefon 010-490 98 17
Anders Landsbo, projektledare för H+ projektet, telefon 073-412 90 29

H+ är namnet på ett visionärt projekt för södra centrala Helsingborg och som ska bidra till att skapa framtidens stad som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar. H+ projektet syftar till att utveckla de nya och befintliga stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck. År 2035 det här vara en pulserande plats och ge plats för 5 000 nya bostäder, kontorslokaler, restauranger, service, handel samt mötesplatser både inne och ute.

Tillbaka till nyheter