Vinnarna i innovationstävlingen för nytt avloppssystem i H+

22 april, 2015

Idag presenterades vinnarna i innovationstävlingen ”Blackwater and Food Waste Challenge” i Helsingborg. Totalt utsågs tre vinnare i tävlingen.  

I höstas bjöd Helsingborgs stad tillsammans med NSVA (Nordvästra Skånes
vatten och avlopp) och NSR (Nordvästra Skånes Renhållning) in till
innovationstävlingen ”Blackwater & Food Waste Challenge”.  Syftet var att få in förslag på lösningar på
insamling och hantering av mat- och toalettavfall för det nya avloppssystem som
ska byggas i stadsdelen Oceanhamnen i nya H+-området-. 

– Vi arbetade aktivt med att sprida tävlingen i flera olika nätverk då
tävlingen vände sig till bland annat designers, beteendevetare och ingenjörer. Vi
fick in ett 30-tal förslag från Indien, USA, Holland, Indonesien och Israel
utöver Sverige. Förslagen sträcker sig över hela spannet från innovativa och
oprövade förslag till förhållandevis etablerade lösningar, säger Marinette Hagman, forsknings- och utvecklingsansvarig
på NSVA.

Totalt bestod tävlingen av kategorierna Användare, Anläggning,
Resursoptimering samt Kök och Bad. I tre av kategorierna utsågs vinnare, till
kategorin Kök och bad uppfyllde inget av förslagen kraven.

Kategori Användare

Kategorin “Användare” syftade till att få in förslag på initiativ för att
få brukarna att använda systemet. De ska stimuleras att känna sig delaktiga och
bli naturliga ambassadörer för systemet. 

”Vinnare är Melica som visualiserar och binder samman stad, land och hav,
till exempel med spisar som drivs av lokalt producerad biogas och flytande
odlingslotter. Bidraget inspirerar till delaktighet och en hållbar livsstil.”

Kategori Anläggning

Kategorin “Anläggning” syftade till att designa en lokal anläggning för
återvinning av de tre restflödena matavfall, toalettavfall samt bad-, disk- och
tvättvatten med möjlighet att expandera stegvis. Anläggningen ska kunna
användas som showroom och testbädd för ny teknik.

” DeSaH har utvecklat en kompakt reningsanläggning
i moduler för avloppsvatten. Ett koncept som ska bidra till ökad recirkulation
av vatten, näringsämnen och energi. Aktivslam-processen har optimerats och
kombinerats med nya behandlingsstrategier. Detta har resulterat i ett system
som tillåter ett hållbarare sätt att hantera avloppsvattenhanteringen.”

Kategori Resursoptimering

Kategorin “Resursoptimering” syftade till att optimera resursutnyttjande av
de tre restflödena och minimera skadliga ämnen för att möjliggöra ett hållbart
kretslopp av näringsämnen och vatten.

”Vinnare är Ekobalans som visar upp en innovativ kombination av processer
med stor potential för uthållighet. Konceptet (E-complete) är en komplett
lösning för hantering av hushållsavfall, svartvatten och gråvatten som
genererar biogas, el och värme, biokol, filtermaterial för läkemedelsrening,
alger, koncentrerad växtnäring och helt rent vatten.”

– Från vår
position önskar vi att få mer mat utsorterat från flerfamiljsbostäder samtidigt
som vi gör det lätt att göra rätt. Med rätt sortering kommer återvinningsrummen
att lukta gott och sorteringensmiljön blir som ett vardagsrum, säger Angelika
Blom, avfallsstrateg på NSR.

Tävlingen genomfördes med stöd av innovationsmyndigheten Vinnova, samt med
nätverken Sustainable Business Hub, WIN och Urban Magma.

För mer information kontakta gärna:

Marinette Hagman, forsknings- och utvecklingsansvarig
på NSVA, telefon 010-490 98 17
Angelika Blom, avfallsstrateg på NSR, telefon 042-400 13 88
Stefan Persson, processledare för tävlingen, telefon 0762-057638


Tillbaka till nyheter