Vi möter vattentjänstbranschens framtida utmaningar

14 maj, 2014

Sedan den 1 januari 2014 bedrivs NSVA, Sydvatten och VA SYDs forsknings
och utvecklingsarbete inom ramen för det gemensamma FoU-bolaget, Sweden Water Research AB.

I Sweden Water Research AB samlar
vi alla våra kompetenser i ett gemensamt bolag – ett forskningsbolag som ska
hjälpa oss att bättre kunna möta de förändringar som vattentjänstbranschen står
inför. Här samordnar vi våra resurser för att säkra underhåll, hitta nya
lösningar och bredda våra kunskaper.

– Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda världsledande kompetens för
uthålliga vattentjänster, säger Marinette Hagman, FoU-ansvarig på NSVA.

Verksamheten
finansieras genom att varje organisation avsätter minst en procent av sin
omsättning till FoU-bolaget.

Ett hållbart uppdrag

FoU-bolaget ska
bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom områden som är viktiga ur ett
hållbart samhällsperspektiv. Den kanske viktigaste utmaningen som
vattentjänstbranschen står inför är klimatanpassningen. Vi behöver samla och
mer aktivt sprida kunnandet kring framgångsrika sätt att klimatanpassa
vattentjänsterna. Exempel på områden som intresserar oss extra är avlopp och
miljö, arbetsmiljö, dricksvatten, management och rörnät/ledningsteknik.

Vill du veta mer kontakta gärna vår ledningsgrupp:

Marinette Hagman, FoU-ansvarig NSVA marinette.hagman@nsva.se | 010 – 490
98 17

Kenneth M Persson, FoU-ansvarig Sydvatten kenneth.m.persson@sydvatten.se | 040 – 35 15 64

Henrik Aspegren, FoU-ansvarig VA SYD henrik.aspegren@vasyd.se | 040 – 635 01 78

Tillbaka till nyheter