Vattnet inom NSVA under gränsvärdet för fluor

12 augusti, 2015

Fluorhalten i allt dricksvatten inom NSVA är under Livsmedelsverkets gränsvärde på 1,5 mg per liter. Generellt är fluorhalten i ytvatten lägre än i grundvatten. Eftersom merparten av vattnet inom NSVA är ytvatten är fluorhalten på de flesta platser långt under gränsvärdet.

Fluor (fluorid) förekommer naturligt i berggrunden främst i metallerna flusspat, kryolit och apatit. Brunnar med höga fluoridhalter påträffas ofta inom områden där berggrunden är rik på flusspat (kalciumfluorid).

– Vattnet inom NSVA har sin naturliga halt av fluor. I grundvatten kan fluorhalten variera mycket medan den är mer stabil i ytvatten, säger Lars Ödemark, specialist dricksvattenkvalitet på NSVA.

Bjuv, Helsingborg, Landskrona och merparten av Svalövs kommun får sitt kranvatten från Sydvatten, vilket är ett ytvatten från sjön Bolmen. Detta vatten har en låg fluorhalt. 

Båstad och Åstorp samt Röstånga och Stenestad i Svalövs kommun har grundvatten, varför fluorhalten på en del platser i dessa kommuner är högre. Det är dock under gränsvärdet på samtliga platser.

Dricksvattnet inom NSVA har följande fluorhalter:

Bjuv, Landskrona, Svalöv (utom Röstånga och Stenestad) (ytvatten från Sydvatten): 0,13 mg/l
Röstånga (grundvatten): 0,20 mg/l
Stenestad (grundvatten): 0,72 mg/l

Helsingborg (ytvatten från Sydvatten som infiltreras i Örbyfältet): 0,19 mg/l

Åstorp och Nyvång (grundvatten): 1,20 mg/l
Kvidinge (grundvatten): 0,29 mg/l

Båstad (grundvatten från flera platser):
Centralorten Båstad och Västra Karup: ca 0,25 mg/l
Förslöv och delar av kusten i söder: ca 0,53- 0,86 mg/l 
Grevie: ca 0,32-0,43 mg/l
Torekov och delar av kusten i norr: ca 0,89-1,50 mg/l
Ängelsbäck och delar av kusten i söder: ca 0,36 mg/l

Tillbaka till nyheter