Vattentornet i Landskrona rustas upp

21 oktober, 2015

Nya vattentornet i Landskrona ska renoveras efter att betong lossnat och fallit ned därifrån. Området runt tornet är avspärrat, men vattenproduktionen påverkas inte.

Den 14 juli fick NSVA uppgifter om att det ramlat ned betongklumpar från nya vattentornet vid Badhusgatan i Landskrona. När NSVA besökte området insåg man direkt att det krävdes en avspärrning av säkerhetsskäl. Några av betongklumparna som lossnat och fallit var nämligen i knytnävsstorlek.

– Vi stängde av området samma dag, säger Jonas Håkansson som är chef för avdelningen Dricksvatten på NSVA.

Betongbitarna som släppt kommer från undersidan på det så kallade mellanplanet i tornet, det vill säga plattformen under själva vattencisternen. Från marken till mellanplanet är det cirka 45 meter. Hela vattentornet är 65,9 meter högt.

Vattenproduktionen fungerar precis som vanligt

Den 15 juli kontaktade NSVA företaget CBI Betonginstitutet AB som har fått i uppdrag att undersöka vattentornet och komma med förslag på renoveringsåtgärder. Det första CBI gjorde var att knacka bort all lös betong på mellanplanet för att sedan ta olika prover på materialet.

– CBI har skrivit ett utkast till en rapport som vi har analyserat tillsammans, men den är inte helt fullständig. Troligen har betongbitarna fallit ned på grund av frostsprängningar vid armeringsjärnen som håller ihop betongen. Konstaterat är att vi behöver göra nya undersökningar för att veta exakt hur reparationerna ska gå till. Vi kommer inte att göra något hastverk, alla reparationer ska vara hållbara för en lång tid. Det finns inte någon risk för själva konstruktionen och vattenproduktionen fungerar precis som vanligt, säger Jonas Håkansson.

Varje år gör NSVA inspektioner av alla vattentorn inom bolagets ansvarsområde. Syftet med dessa är att drickskvaliteten ska vara opåverkad och att alla mekaniska funktioner såsom ventiler och vattenmätare fungerar fullt ut och inte har några skador eller onormalt slitage.

– Med erfarenhet från det som har hänt i Landskrona kan det bli så att dessa inspektioner utökas till att även gälla övriga delar av vattentornen, säger Jonas Håkansson.


Nya undersökningar av vattentornet

CBI kommer att göra nya undersökningar på betongen i vattentornet med start denna vecka, vecka 43. Efter dessa kommer planen för renovering att tas, men Jonas Håkansson tror att vattentornet kommer att få vänta med upprustning till våren.

– Vissa av åtgärderna som har presenterats för oss är väderberoende och går inte att utföra under vinterhalvåret. Tyvärr måste vi hålla området avspärrat fram tills renoveringen är klar. Det kanske inte ser så roligt ut, men medborgarnas säkerhet måste alltid komma i första hand. Vi kommer inte att ta bort några avspärrningar förrän experterna vi anlitat konstaterar att det är utom all fara att vistas vid och under Landskronas vattentorn, säger han.

– – –

Fakta om nya vattentornet i Landskrona

Reservoarvolym: 4 000 m³
Höjd över mark: 65,9 m
Diameter: 49 m
Färdigt år: 1970
Arkitekt: VBB gm Victor Jansa, Gunnar Lindman, Erik Isgård. Knut Eriksson, Hans Trygg, Björn Lundqvist

Källa: Skånska vattentornssällskapet, http://eber.se/

Tillbaka till nyheter