Vattenmätare införs för alla i Båstads kommun

Vattenmätare införs för alla i Båstads kommun

12 februari, 2024

Båstads kommun har beslutat att alla kunder ska ha en vattenmätare. Företagskunder har det redan sedan tidigare, nu kommer även privatkunder att få vattenmätare. Med start 2024 kommer vi att börja installera vattenmätare hos alla privatkunder.

Varför ska alla ha vattenmätare? 

Att mäta vattenförbrukningen hos alla kunder har flera fördelar:   Digital vattenmätare

  • Idag fördelas kostnaden för den totala förbrukningen hos privatkunder lika på alla. Med mätning kommer varje kund istället att betala för den mängd de själv förbrukar. Debiteringen blir rättvis. 
  • Genom mätning kan du se hur mycket du förbrukar och avgöra om det är rimligt. En orimligt hög förbrukning kan vara en dold vattenläcka som du kan uppmärksamma och åtgärda. 
  • Genom att mäta förbrukningen i hela kommunen kan vi se var förbrukningen skiljer sig från den producerade mängden vatten. Vi kan då lättare se i vilka områden det finns läckor och kan åtgärda dem. 
  • Genom mätning kan vi också se hur belastningen ser ut ledningsnätet. Vi får då möjlighet att styra flödet i ledningarna och kan se till att vattnet finns där det behövs.

Mer information

Mer information och svar på många frågor hittar du på: projekt.nsva.se/vattenmatare

Tillbaka till nyheter