Vattenavstängningar i samband med ledningsarbeten i Lindallén i Båstad

18 september, 2012

Tillsammans med Båstads kommun har NSVA bytt ut vattenledningen längs Lindallén. I samband med att den nya ledningen ansluts till befintliga huvudledningar längs Lindallén kommer det att uppstå en del leveransstörningar.

– När den nya vattenledningen ska anslutas till befintliga ledningar måste tyvärr vattnet stängas av kortare stunder. Vi hoppas boende längs gatan kan ha överseende med olägenheterna som detta medför, säger Sven Bengtsson, VA-ingenjör på NSVA.

Arbetena beräknas pågå till mitten av oktober. Under denna tid kommer det att uppstå ett antal korta vattenavstängningar.

När vattnet kommer tillbaka efter en avstängning kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan vara missfärgat. Det är inte farligt men rekommendationen är att öppna kallvattenkranarna några minuter så att luften och missfärgningen försvinner.

Entreprenör för arbetet är PEAB.

Mer information:
Sven Bengtsson, VA-ingenjör NSVA, tel 010-490 97 76

Tillbaka till nyheter