Vattenavstängning i samband med ledningsarbete i Rammsjö 27/8

22 augusti, 2013

I samband med att NSVA anlägger ytterligare en dricksvattenledning till Torekovsområdet kommer vattnet att stängas av för boende i delar av Rammsjö i Båstad kommun tisdag 27 augusti kl 8-15.

Vattenavstängningen berör ett 30-tal fastigheter på Jeppas Lellas väg, Byavägen och Rammsjövägen. NSVA rekommenderar att berörda tappar upp vatten för eget behov innan vattenavstängningen. Berörda fastigheter är informerade.

För dem som behöver vatten under avstängningen finns detta att hämta på Byavägen 81.

Mer information om arbetet finns på www.nsva.se/va-projekt.

Tillbaka till nyheter