Vattenavstängning i Rydebäck och Rya-området

13 december, 2019

Tisdagen den 17 december 2019 kommer ett vatten- och avloppsarbete (VA) att utföras som påverkar Rydebäck och Rya-området i Helsingborgs kommun. Arbetet beräknas pågå mellan kl 23:00-02:00. Avisering sker med dubbelriktade skyltar längs vägar runt området som berörs samt SMS under måndagen till de fastighetsägare som anmält sig till SMS-tjänsten NSVA erbjuder.

VA-arbetet innebär att NSVA ska göra en inkoppling av mätarbrunn. Detta gör vi för att kunna övervaka och analysera vattensystemet. Fastigheterna i berört område blir utan vatten under avstängningstiden.

– Vi uppmanar de boende att tappa upp vatten innan arbetet påbörjas, säger Anders Nordström, projektledare på NSVA.

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår vänligen kontakta NSVA på telefon 010-490 97 00.

Kontaktperson

Anders Nordström, projektledare, NSVA. Tel: 072-553 73 28. E-post: anders.nordstrom@nsva.se

Tillbaka till nyheter