Vattenavstängning i Påarp och Mörarp med omnejd natten mellan 13-14/6

5 juni, 2019

Natten mellan torsdagen den 13/6 till fredagen den 14/6 kommer ett VA-arbete att utföras som påverkar fastigheterna i ovan nämnda orter med omnejd. Arbetet beräknas pågå mellan kl 22-06. 

VA-arbetet innebär stängning av huvudvattenledningen för att NSVA ska kunna göra inkoppling av mätarbrunnar. Detta innebär att fastigheterna i berört område blir utan vatten.

– Vi uppmanar de boende att tappa upp vatten innan arbetet påbörjas, säger Olof Martell, projektledare på NSVA.

Det kommer dock finnas vatten tillgängligt att hämta vid ICA-butiken i både Påarp och Mörarp. 

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår vänligen kontakta NSVA på telefon 010-490 97 00.

VA-arbetet ingår i ett större projekt, där tryckzoner i Helsingborgs kommuns vattenledningsnät delas in i så kallade högzoner. Skälet är att dessa zoner annars kommer att få för lågt tryck efter nybyggnaden av det nya vattentornet, då trycket generellt kommer att sänkas i ledningsnätet. Läs mer om projektet

Kontaktperson: Olof Martell, projektledare, NSVA. Tel: 010-490 97 00. E-post: olof.martell@nsva.se

Tillbaka till nyheter