Vattenavstängning i delar av Maria Park natten mellan måndag och tisdag

19 september, 2016

I samband med VA-arbete måste NSVA stänga av vattnet till kunder i delar av Maria Park, Helsingborg, från och med ikväll måndag den 19/9 klockan 22.00 till och med imorgon tisdag den 20/9 klockan 06.00. Ett 50-tal fastighetsägare berörs.

Adresser som berörs är Patronens väg, Pärlugglegatan, Lappugglegatan, Slagugglegatan, Fjällugglegatan, Pilshultsvägen samt eventuellt närliggande adresser. Se karta för aktuellt område.

NSVA uppmanar berörda att tappa upp vatten för eget behov under denna tid. Vid speciella behov av vatten går det bra att ringa NSVAs Kundservice på telefon 010- 490 97 00.

Arbetet utförs nattetid för att påverka kunderna så lite som möjligt. NSVA beklagar de eventuella problem som VA-arbetet kan medföra.

Varför VA-arbete?

Medan du sover kommer NSVA att koppla in en ny tryckstegringsstation vid Patronens väg. En tryckstegringsstation är en anläggning där vattentrycket höjs innan vattnet leds vidare i ledningsnätet.

– Inkopplingen av denna tryckstegringsstation är en del av ett större VA-arbete som genomförs för att på sikt höja vattentrycket till östra Laröd och västra Mariastaden där många har problem med lågt vattentryck, säger Adis Dzafic, projektledare på NSVA.

Tillbaka till nyheter