Vattenavstängning i Billesholm natten till 9 december

6 december, 2011

I samband med att Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) utför servicearbete på vattenledningsnätet kommer vattnet att stängas av för boende i Billesholm, Södra Vram, Ljungsgård, Nybrodal samt delar av Olstorp.

Vattnet är avstängt från torsdag 8 december kl 23 till fredag 9 december kl 06. Vi uppmanar boende i dessa orter att tappa upp vatten för eget behov under denna tid.

Efter arbetet kan det vara luft i ledningarna och vattnet kan vara missfärgat. Det är inte farligt men rekommendationen är att öppna kallvattenkranarna några minuter så att luft och missfärgning försvinner.

Mer information:
Anders Hjärpe, arbetsledare NSVA, tel 010-490 97 06

Tillbaka till nyheter