Vattenavstängning i Annelöv, Kvärlöv, Saxtorp och östra delarna av Häljarp natten till 18 november

15 november, 2011

Under natten till fredag 18 november kommer Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) att koppla in vatten och avlopp till ett nyexploateringsområde i Häljarp i Landskrona kommun. Medan arbetet pågår kommer vattnet att vara avstängt i Annelöv, Kvärlöv, Saxtorp och östra delarna av Häljarp.

Arbetet beräknas pågå från torsdag kväll kl 20 till fredag morgon kl 06, vattnet släpps på så fort arbetet är klart. Boende i dessa orter uppmanas att tappa upp vatten för eget behov under denna tid.

Efter arbetet kan det förekomma luft och missfärgningar i dricksvattenledningarna. Detta är inte farligt men rekommendationen är att öppna alla kranar några minuter så att luft och missfärgning försvinner. För att minska mängden luft och missfärgning kommer ledningar vid arbetsområdet att spolas efter inkopplingen.

Mer information:
Lars Horrdin, VA-ingenjör NSVA, tel 010-490 97 64

Tillbaka till nyheter