Vattenavstängning för delar av norra Helsingborg tisdag 24/1

20 januari, 2017

NSVA byter nu ut vattenledningar i korsningen Tågagatan-Persgatan-Pålsgatan i Helsingborg. I samband med det pågående VA-arbetet kommer ett flertal fastigheter att få vattnet avstängt tisdagen den 24 januari.

Vattenavstängningen kommer att pågå mellan klockan 09.00 och 15.00. Berörda adresser är:

  • Farmgränden 1, 3, 4, 5, 6 A-B-C, 7, 9
  • Integatan 1, 3, 4
  • Kronborgsgatan 6, 8, 10, 12
  • Persgatan 41, 43, 45, 47, 52, 54, 56, 58, 60, 62
  • Pålsgatan 35, 37, 42, 44, 46, 48
  • Tågagatan 15, 16, 17, 18 A-B-C-D, 19

Fastighetsägarna och hyresgästerna som påverkas av vattenavstängningen informeras via informationsblad i brevlådor och trappuppgångar samt via SMS. NSVA uppmanar berörda att tappa upp vatten för eget behov under avstängningen.

– När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft och missfärgningar. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen, säger Alf Östberg, projektledare på NSVA.

VA-projektet i korsningen Tågagatan-Petersgatan-Pålsgatan startade den 9 januari och planeras bli klart den 28 februari. Under 2017 ska Helsingborgs stad höja den aktuella korsningen. Eftersom vattenledningarna i området är mycket gamla passar därför NSVA nu på att byta ut ledningarna lokalt för att inte behöva börja gräva upp den nya korsningen om det skulle bli problem med vattenledningarna i framtiden.

Kontaktperson: Alf Östberg, tel. 010- 490 97 45

Läs mer om projektet här

Tillbaka till nyheter