Världsunikt avloppssystem invigs i Helsingborg

4 maj, 2021

Den 5:e maj öppnar RecoLab, en utvecklingsanläggning med testbädd för forskning samt ett showroom för besökare. Anläggningen är ett världsunikt system för källsorterat avloppsvatten som återvinner resurser från avlopp och matavfall.

Här blir avloppsvatten en resurs
I utvecklingsanläggningen hanteras området Oceanhamnens unika system för tre separata flöden, de källsorterade avloppen är: toalettvatten, kök/tvättvatten och matavfall.

– I Helsingborg var vi tidiga med att ge invånarna möjlighet att sortera sitt hushållsavfall hemma. Nu är vi först i världen med att börja källsortera avloppsvattnet med ”Tre rör ut”,  vilket skapar bättre förutsättningar för återvinning av resurser och flera andra miljövinster. För oss är det viktigt att göra det lätt för helsingborgarna att göra rätt, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Genom att källsortera avloppet kan vi effektivare återvinna resurser. Återvinning av näring, vatten och energi är några betydande miljövinster som skapas i RecoLab.

– Till exempel är återvinningen av fosfor högintressant då det är en ändlig resurs som är oumbärlig för vår livsmedelsförsörjning och med på EU´s lista av kritiska råvaror, säger Amanda Haux, verksamhetsutvecklare RecoLab.

Den första forskaren är redan på plats i testbädden
I testbädden utvecklas morgondagens teknik. Doktorand Juho Kaljunen från Aalto Universitet i Helsingfors har lyckosamt avslutat fas ett i sitt testbäddförsök. Kaljunen forskar på NPHarvest-teknik som kan innebära effektivare utvinning av fosfor med färre kemikalier och lägre energikostnad, jämfört med dagens tillgängliga teknik. I maj flyttar RecoLabs andra gäst in, Inga Hermann, biträdande universitetslektor, Luleå tekniska universitet. Inga kommer att undersöka hur gråvatten kan renas i vertikala planterade filter, så kallad växtvägg.

Bra att veta
RecoLab är en förkortning av det engelska uttrycket recovery lab. Verksamheten består av tre delar: en utvecklingsanläggning med en testbädd och ett showroom. Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) är huvudman för utvecklingsanläggningen. Testbädden och showroom är en samverkan mellan Öresundskraft, Nordvästra Skånes Renhållning (NSR), Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) och Helsingborgs Stad.

Redan nu är Showroom redo att ta emot bokade besök, med Coronarestriktioner. Målgrupper är företag, bolag, invånare i Helsingborg och andra grupper som är intresserade av stadsutveckling med fokus på vatten och avlopp, matavfall och energi. Bokningarna sker via www.recolab.se

Vi publicerar fem reportage om verksamheten under maj månad. Det första avsnittet släpps onsdagen den 5:e maj. De kommande filmerna släpps de följande fyra onsdagarna via www.recolab.se.

Vill du veta mer?
På grund av Coronarestriktioner blir det ingen invigning på plats den 5:e maj.
Du kan få veta mer om verksamheten genom att:

  • Boka studiebesök via www.recolab.se  Vi genomför bokade besök enligt rådande Coronarestriktioner.
  • Media är välkomna att kontakta Amanda Haux direkt, amanda.haux@nsva.se
Tillbaka till nyheter