Var sparsam med det kommunala dricksvattnet i Bjuv, Helsingborg, Landskrona och Svalöv

13 augusti, 2020

Natten till den 13 augusti skedde en större vattenläcka på en av Sydvattens huvudledningar från Vombverket. Under tiden läckan lagas och innan ledningen kan driftsättas igen, har Sydvatten något lägre kapacitet. Sydvatten ber därför alla kommuner som får vatten från dem att hushålla med dricksvattnet.

För NSVAs del gäller det kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona och Svalöv. I Svalövs kommun är det centralorten Svalöv samt Billeberga, Kågeröd, Teckomatorp och Tågarp som är berörda.

Sydvatten meddelar att arbetet med att laga ledningen är i full gång. Efter att läckan lagats måste vattnet i ledningen provtas för att säkerställa att dricksvattnet i kranen håller god kvalitet och uppfyller livsmedelsverkets krav.

Läs mer på https://sydvatten.se/pressrum/

Tillbaka till nyheter