Välj biltvätten

26 april, 2019

Två tredjedelar av alla biltvättar sker direkt på gatan. Det är ungefär 20 miljoner ”fultvättar” som förorenar vår närmiljö varje år. Tvättvattnet innehåller olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester som rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Tvätta istället bilen på en biltvätt. Då bidrar du till en bättre miljö.

Den 27- 28 april är det den stora biltvättarhelgen, ett initiativ av branschorganisationen Svenskt Vatten för att uppmärksamma ”fultvätt” och inspirera till miljövänlig biltvätt.

Fultvättarna är biltvättarna som sker hemma på gatan eller på parkeringen, där smutsvattnet rinner ner i dagvattenbrunnarna. Dagvattensystemet är till för att leda bort regn- och smältvatten från tak, gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor. Det är inte till för förorenat vatten och dagvattnet leds därför inte till något reningsverk. Det leds direkt ut i närmsta bäck, sjö, å eller hav. Smutsen på bilarna innehåller oljerester och tungmetaller som zink, krom, nickel, bly och kadmium. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och är svåra för naturen att bryta ner.

– Det är fortfarande många som tror att vattnet från dagvattenbrunnarna renas i reningsverk innan det släpps ut i närliggande vattendrag, men så är det inte. Om alla visste hur det egentligen ligger till är jag övertygad om fler skulle välja biltvätten, säger Pär Gustafsson, chef för avdelningen Avloppsrening på NSVA.

Det går lika bra med en automatisk biltvätt som med en gör det själv-hall. Använd alltid miljömärkta bilvårdsprodukter om du använder en gör det själv-hall. Stora delar av föroreningarna skiljs bort redan i fordonstvätten, innan vattnet leds vidare till det kommunala reningsverket där det renas ännu en gång.

– Att tvätta bilen på gatan är precis lika illa som om du tvättar bilen på närmsta badstrand eller i din favoritsjö. Så vill du bada i rena sjöar och hav så tvätta bilen på en biltvätt, säger Pär Gustafsson.

Tillbaka till nyheter