Välj biltvätten och bidra till en bättre miljö

19 april, 2018

Våra vattendrag blir förgiftade om du fultvättar bilen hemma på gatan. Smutsvattnet innehåller miljöfarliga tungmetaller och oljerester som rinner ut i närmsta sjö eller hav utan att renas. Tvätta istället bilen på en biltvätt. Då bidrar du till en bättre miljö.

Fultvättar är biltvättarna som sker hemma på gatan eller parkeringen, där smutsvattnet rinner ner i dagvattenbrunnarna och rakt ut i närmsta vattendrag som bäckar, sjöar, åar och hav. I en fordonstvätt, däremot, separeras vattnet från olja och giftpartiklar som hanteras i separata reningsverk.

– Smutsen på bilarna innehåller oljerester och tungmetaller som zink, krom, nickel, bly och kadmium. Om dessa spolas rakt ut i naturen är det precis lika illa som om du tvättar bilen på närmsta badstrand eller i din favoritsjö. Att tvätta bilen på en biltvätt är det minsta vi kan göra för naturen, säger Pär Gustafsson, chef för avdelningen Avloppsrening på NSVA.

Det är lätt att tvätta rätt

Det går lika bra med en automatisk biltvätt som en gör det själv-hall. Använd alltid miljömärkta bilvårdsprodukter om du använder en gör det själv-tvätt. Passa på att tvätta när du gör andra ärenden.

Saknas tillgång till tvätthall är det minst dåliga att tvätta bilen på en gräsyta. Då stannar mycket av föroreningarna i jorden medan vattnet filtreras grovt innan det når grundvattnet. Markens organismer är tåligare än de som lever i vattnet och markmiljön kan ofta binda eller bryta ned de föroreningar som spolats av från bilen.

Vanliga myter om att tvätta bilen

MYT: ”Att tvätta hemma är inte värre än att det regnar på bilen”.

Det stämmer inte. Regnvattnet löser inte upp olje- eller asfaltsrester samt andra svårlösta föroreningar som har fastnat på bilen. Dessutom innehåller regn inte de miljöfarliga ämnen som kan finnas i bilvårdsprodukter.

MYT: ”Bilvårdsprodukter som är bättre för miljön är sämre på att göra rent”.

Det stämmer inte. Miljömärkta bilvårdsprodukter gör lika rent som andra och de får dessutom ofta toppresultat i tester.

MYT: ”Det är lugnt att tvätta bilen på gatan om jag använder miljömärkta bilvårdsprodukter”.

Det stämmer inte. Smutsen som lossnar från bilen när den blir tvättad innehåller också föroreningar som inte får hamna i naturen.

Stora biltvättarhelgen 2018

För att uppmärksamma svenska folket om vikten av att tvätta sin bil rätt arrangerar Svenskt Vatten för femte året i rad Stora biltvättarhelgen, i år är det den 21- 22 april. Målet är att informera och inspirera bilägare att tvätta rätt för miljöns skull. För mer information se www.biltvättarhelgen.se

Om Svenskt Vatten

Svenskt Vatten är branschorganisationen för Sveriges kommunala vatten- och avloppsverksamhet. Samtliga 290 kommunala VA-huvudmän är medlemmar. Organisationen hjälper medlemmarna med tekniska, administrativa och ekonomiska frågor som rör vattentjänster. Svenskt Vatten verkar även för att allmänheten ska få en ökad insikt i sin egen roll i vattnets kretslopp och förstå vilken viktig roll vattentjänstföretagen spelar för en hållbar utveckling med friskt vatten, rena sjöar och hav.

Tillbaka till nyheter