Vägavstängningar i samband med VA-utbyggnad i Hjortshög

10 april, 2013

Sedan i höstas arbetar Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till ett 40-tal fastigheter längs Kroppavägen och Hjortshögsvägen i Hjortshög, Helsingborgs stad. Från 15 april kommer en del av Hjortshögsvägen vara avstängd för genomfartstrafik till följd av VA-arbetet. Arbetet beräknas vara klart i juni.

Hjortshögsvägen är avstängd för genomfartstrafik under hela VA-arbetet från korsningen Hjortshögsvägen/Kroppavägen till Lydestadsvägen. Boende längs vägen kommer att kunna ta sig till sina fastigheter, från olika håll beroende på var ledningsarbetet befinner sig.

För genomfartstrafik skyltas förbifart via Mörarp.

Entreprenör för arbetet är Skanska.

Tillbaka till nyheter